Кафедра світової літератури та славістики

Завідувач кафедри: доктор філологічних наук, професор Кравченко Леся-Рома Степанівна


Поштова адреса
: 82100, вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич,  Львівської обл.

Електронна адреса: svitlit@ukr.net


Рік заснування кафедри
– 1954. До 1998 року мала назву кафедра російської літератури, з 2013 р. – кафедра світової літератури та славістики


Професорсько-викладацький склад кафедри
– 10 викладачів, з них: 1 професор, доктор наук, 7 доцентів, кандидатів наук, 2 старші викладачі.

Напрям наукових досліджень:

Пріоритетний напрям відповідно до Закону України –  фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, соціальних і гуманітарних наук.

Пріоритетний напрям відповідно до наказу ректора – буття людини в сучасному суспільстві: філософсько-культурологічні виміри(наказ № 94 від 09.03.2010 р.)

Тематика НДР кафедри:  Новітні аспекти літературної та лінгвістичної інтерпретації.

Термін виконання: 2021-2025 рр.

Керівник роботи: Кравченко Леся-Рома Степанівна – доктор філологічних наук, професор, завідувачка  кафедри світової літератури та славістики.

 • Новітні аспекти літературної та лінгвістичної інтерпретації творчої спадщини Р.М.Рільке  (Кравченко Л.-Р.С.).
 • Аксіологічна, імагологічна та націологічна інтерпретація твору: літературознавчий та методичний аспект (Іванишин М.В.).
 • Новітні аспекти літературної та лінгвістичної інтерпретації поетичної групи «Скамандр» (Іваночко Г.О.).
 • Актуальні питання літературознавства в дослідженнях Володимира Державина та Юрія Клена(Лазірко Н.О.).
 • Інтерпретація античних образів та мотивів в українській літературі ХХ-ХХІ ст.: класична й постмодерністська (Зварич В.З.).
 • Соціолінгвістичний та комунікативно-прагматичний аспекти дослідження проблеми перемикання мовних кодів (Зелінська М.З.).
 • Метамодерністичні напрями у поновочасній літературній інтерпретації (Меньок В.В.).
 • Актуальні питання дослідження творчості  Збігнєва Герберта (Манько Р.М.).
 • Жанрова своєрідність поезії неокласиків (Олексин Н.М.).
 • Українська літературна критика кінця ХІХ– поч. ХХ ст. (на матеріалі студій М. Євшана) (Розлуцький І.М.).

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: вступ до літературознавства; історія зарубіжної літератури; методика навчання зарубіжної літератури; історія польської літератури; країнознавство Польщі; методика навчання польської мови; методика навчання польської літератури; російська мова; сучасна російська мова; сучасна польська мова; практикум з польської мови;  основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти; культура мови та виразне читання; література Англії; література Німеччини; актуальні проблеми ономастики; порівняльна типологія східнослов’янських мов; основи наукових досліджень; теорія перекладознавства.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: основи герменевтики, основні школи та напрямки в польському мовознавстві, актуальні питання поетики та естетики літературного твору, сучасні проблеми стилістики польської мови, актуальні питання історії польської мови, новітні тенденції в сучасному літературному процесі, основні проблеми транслятології.

Склад кафедри
Кравченко Леся-Рома Степанівна Кравченко Леся-Рома Степанівна
завідувач  кафедри, доктор філологічних наук, професор.
Контактні засоби зв’язку:
l.kravchenco@dspu.edu.ua
Меньок Віра Володимирівна Меньок Віра Володимирівна
кандидат  філологічних наук, доцент.
Контактні засоби зв’язку:
polcentrum@dspu.edu.ua
Іванишин Мирослава Володимирівна Іванишин Мирослава Володимирівна
кандидат філологічних наук, доцент.
Контактні засоби зв’язку:
myropetra@dspu.edu.ua
Манько Руслана Михайлівна Манько Руслана Михайлівна
старший викладач.
Контактні засоби зв’язку:
ruslana_manko@dspu.edu.ua
Розлуцький Ігор Миколайович Розлуцький Ігор Миколайович
старший викладач.
Контактні засоби зв’язку:
rim2007@dspu.edu.ua
Зварич Василь Захарович Зварич Василь Захарович
кандидат  філологічних наук, доцент.
Контактні засоби зв’язку:
z_w_z@dspu.edu.ua
Зелінська Марія Зенонівна Зелінська Марія Зенонівна
кандидат філологічних наук, викладач.
Контактні засоби зв’язку:
Іваночко Ганна Остапівна Іваночко Ганна Остапівна
кандидат філологічних наук, доцент.
Контактні засоби зв’язку:
ivanoczko@dspu.edu.ua
Лазірко Наталія Орестівна Лазірко Наталія Орестівна
кандидат  філологічних  наук, доцент.
Контактні засоби зв’язку:
natalkalazirko@dspu.edu.ua
Олексин Наталія Миколаївна Олексин Наталія Миколаївна
викладач.
Контактні засоби зв’язку:
n_oleksyn@dspu.edu.ua

Історія кафедри

Кафедра світової літератури та славістики (колишня кафедра російської літератури) як самостійна структурна одиниця  існує з 1954 року.

Спочатку в Дрогобицькому педагогічному інституті всі літературознавчі дисципліни входили до складу об’єднаної кафедри літератури, якою керував старший викладач М. І. Домницький. Після «поділу» кафедри він очолив кафедру української літератури.

У 1954 р. до Дрогобича прибув кандидат філологічних наук Є. М. Черницький, який захистив кандидатську дисертацію про «південні» поеми О. С. Пушкіна. Із об’єднаної кафедри літератури прийшли в новоутворений підрозділ молоді викладачі – М.Я. Гольберг, А. Ф. Федотова, які працювали у Дрогобицькому педінституті з 1952 р. Поступово кафедра поповнювалася новими викладачами. У 1955 р. почав читати історію російської літератури XIX ст. В. О. Аудерський.

Для кафедри світової літератури (до 1990-го року вона називалася кафедрою російської і зарубіжної літератури) важливе значення мало святкування 100-річчя від дня народження І. Франка. З того часу в коло наукових зацікавлень членів кафедри увійшла франкознавча і славістична проблематика.

До 1960-го року на кафедрі також працювали кандидати філологічних наук І.В. Рибінцев, І.А. Співак, М.О. Сорокіна, викладач М.С. Романюк.

Після об’єднання Дрогобицького і Львівського педагогічних інститутів кафедра поповнилася кількома досвідченими викладачами. Це були доценти К.С. Забарило, В.Ф. Осмоловський, І.Т. Іщенко.

Впродовж наступних 10 років кафедрою керував В.О. Аудерський. За часів його керівництва кафедру поповнили нові викладачі з числа випускників нашого факультету: Л.І. Косяк, О.І. Бухарова і Л.М. Левандовська. Помітний внесок у науковий доробок кафедри здійснила Л.І. Полякова, яка згодом працювала у Львівському національному університеті ім. І. Франка.

На початку 70-х років кафедру очолила Л.В. Краснова. Продовжувалося формування й примноження наукових традицій кафедри. Особлива увагу викладачі приділяли контекстуальному вивченню літератури. Доцент Д.Б. Кацнельсон була відомим славістом, а доцент Л.Т.Фалендиш поєднував викладання зарубіжної літератури із вивченням українсько-зарубіжних літературних зв’язків.

У 1976 р. на кафедру прийшли доцент Л.М. Нікольська і старший викладач Н.С.Бражнікова. Наприкінці 70-х –  початку 80-х років на кафедрі також працювали доценти Й.В.Трофімов,  М.І. Борецький, О.В.Труханенко та Л.С. Малаковська-Кравченко.

У середині 80-х років кафедру очолила Людмила Миколаївна Нікольська, оскільки Й.В.Трофімов виїхав з Дрогобича.  Після неї керував кафедрою до вересня 1992 року Марк Якович Гольберг. При ньому вона перейменована у  кафедру світової літератури.

У вересні 1992 року завідувачем кафедри було призначено Мирона Івановича Борецького, який мав великий досвід керівної роботи. Він спрямував більшість членів кафедри на науково-методичну роботу. Сам брав участь у розробці програм зі світової літератури для середньої школи. Під керівництвом М.І. Борецького було створено підручник зі світової літератури для 11 класу середньої школи,  відкрито аспірантуру. Підготовкою аспірантів керували  професор Л.І. Краснова і доцент М.І. Борецький.

З лютого 1999 року кафедру очолила доцент Леся Степанівна Кравченко, випускниця факультету романо-германської філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Працює на кафедрі світової літератури з 1981 р. Закінчила аспірантуру при Інституті літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, в 1991 р. захистила кандидатську дисертацію, а  2011 р. – докторську .

З 1993 року на кафедрі працює В.З. Зварич, який захистив кандидатську дисертацію у 2002 році, а  з 1994 р. –  Г. П. Сабат, яка  в  1999 р. захистила кандидатську, а  в 2009докторську   дисертацію .

На початку 2000-х років склад кафедри поповнили  молоді науковці, випускники  університету: Н.М. Олексин, І.М. Розлуцький, Р.М.Манько, Н.О.Лазірко (захистила  кандидатську дисертацію  2012 р.),  Г.О.Варнацька  (захистила кандидатську дисертацію  2009 р. )

При кафедрі діє аспірантура зі спеціальностей «Зарубіжна література».

Навчальна діяльність 

За період з 2010 – 2020 р. викладачами кафедри світової літератури та славістики (до 2013 року – кафедри світової літератури та кафедри слов’янських мов) видано навчально-методичну літературу обсягом 150,5 друк. арк.

Проведення семінарських і практичних занять супроводжується циклами навчально-методичної документації, що розроблені з кожної фахової дисципліни. Усі дисципліни, що читаються викладачами кафедр, мають контрольний супровід для здійснення поточного та підсумкового контролю знань студентів, зокрема за допомогою контрольних робіт або колоквіумів із кожної дисципліни.

Перспективним напрямком удосконалення навчальної діяльності студентів є система індивідуальних занять із фахових курсів, які носять евристичний самостійний пошуковий характер та відзначаються креативними рівнями різної складності й насиченості.

Важливою методичною засадою навчально-виховного процесу є принципи поєднання, інтегративності теорії та практики. Зокрема повсякденна навчально-методична діяльність викладачів кафедр (лекції, семінари, гуртки, проблемні групи тощо) чітко поєднана з практичною роботою студентів у школах, гімназіях та ліцеях Дрогобича і Дрогобиччини.

 

Видано збірники наукових праць:

 1. Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії про Райнера Марію Рільке. Переклади його творів. Вип. 1. – Дрогобич: Коло, 2003.– 317 с.
 2. Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р.М. Рільке. Вип.2. – Дрогобич: Коло,2005. – 414 с.
 3. Теорія літератури. Компаративістика. Культурологія. Наукові записки кафедри світової літератури. Вип. І. – Дрогобич: Посвіт,2008. –112 с.
 4. Філософія і поетика художнього тексту-твору. Наукові записки кафедри світової літератури. Вип. ІІ. – Дрогобич: Посвіт,2010. – 272 с.
 5. Класична спадщина  й сучасний літературний процес. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю від дня народження доцента кафедри світової літератури Мирона Борецького. – Дрогобич: Посвіт,2012.– 237 с.
 6. Райнер Марія Рільке й Україна. Наукові студії та переклади з Р.М. Рільке. Вип.3 / Відповідальний редактор та упорядник Л.Кравченко. – Дрогобич:Посвіт, 2016.– 282 с.
 7. Філологічні студії: збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л.Кравченко. – Вип.1.–Дрогобич, 2017. – 212 с.
 8. Сучасні філософські та філологічні дослідження поетики художнього тексту/твору: наукові записки кафедри світової літератури та славістики. – Дрогобич, 2018. – 136 с.
 9. Філологічні студії: збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л. Кравченко. – Вип. 2. – Дрогобич, 2018. – 150 с .
 10. Філологічні студії: збірник студентських наукових праць кафедри світової літератури та славістики / За ред. Л. Кравченко. – Вип. 3. – Дрогобич, 2019. – 212 с .

Конференції, проведені кафедрою

Впродовж останніх років кафедра світової літератури та славістики організувала й провела низку  всеукраїнських та міжнародних конференцій з питань поетики та інтерпретації художнього твору,  зокрема:  Міжнародна наукова конференція «Вісниківська традиція у літературі ХХ століття: концепти, особливості стилю, світові контексти» (22-23 квітня 2010 р.); Всеукраїнська наукова конференція  «Класична спадщина  й сучасний літературний процес» присвячена 70-річчю від дня народження  доцента кафедри світової літератури Мирона Борецького (27-28 вересня 2011 р.); Міжнародна наукова конференція «Райнер Марія Рільке й Україна» (27-28 квітня 2012 р.); Науково-практична «Слово і образ» (до 90-річчя від дня народження Надії Голубєвої) (4 квітня 2013 р.); «Горизонти прочитань, рефлексій, інтерпретацій» –  міжнародний теоретико-літературний семінар, присвячений 90-річчю від дня народження професора Марка Гольберга (1922-2007) (26-27 квітня 2013 р.); Всеукраїнський методичний семінар «Методика вивчення польської мови як іноземної» (6 лютого 2014 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко і світова культура» (21 березня 2014 р.); Міжнародна наукова конференція на пошану доцента Ольги Миколаївни Тарасюк «Актуальні проблеми філології» (27-28 квітні 2014 р.); Міжнародна наукова конференція «Бруно Шульц: тексти і контексти» (27 травня 2014 р.); Всеукраїнська наукова конференція на пошану професора Людмили Краснової «Слово, текст, твір: концептуальні виміри» (21 вересня 2014 р.); Методичний історико-літературний семінар «Методика вивчення польської мови» (21 жовтня 2014 р.); Всеукраїнська наукова конференція на пошану професора Клавдія Яскевича «Славістика крізь призму класичної та новітньої філологічної парадигми» (23 жовтня 2014 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Рільке і Україна» (25 грудня 2015 р.); Регіональна науково-методична конференція «Іван Франко і світова культура» (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя від дня смерті Великого Каменяра) (19 квітня 2016 р.); Регіональний науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання світової літератури у контексті інноваційних технологій. До 75-річчя від дня народження перекладача, науковця, доцента кафедри світової літератури та славістики Мирона Борецького» (26 вересня  2016 р); науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання світової літератури в середній та вищій школі» (5 жовтня 2017 р.); Науково-педагогічний семінар, присвячений  Янушу Корчаку (з нагоди 140-ї річниці від дня народження)  (13 вересня 2018 р.);  Науково-методичний семінар «Науково-методичні основи формування мотивації професійного зростання вчителя-філолога» (27 вересня 2018 р.); Науково-методичний семінар «Рільке і Україна» (25 жовтня 2018 р.)

Співпраця з АПН України, її установами та іншими ВНЗ

Налагоджено тісну співпрацю з вищими навчальними закладами України: Львівським національним університетом імені Івана Франка, Рівненським інститутом слов’янознавства Київського славістичного університету, Рівненським державним гуманітарним університетом.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з загальноосвітніми закладами міст Дрогобича, Трускавця, Борислава, Стрия, проводить виїзні засідання на базі шкіл Львівської області та на базі кафедри російської мови Львівського національного університету імені Івана Франка. Викладачі кафедри беруть активну участь у семінарах та конференціях з учителями-філологами району, є спостерігачами зовнішнього незалежного тестування, надають консультативну допомогу шкільним закладам.

 

Міжнародна співпраця

Інститутом слов’янської філології Католицького Люблінського університету Іоанна Павла ІІ та університетами міст Варшава, Краків, Катовіце (Польща), Жешув, Ченстохова та іншими учасниками міжнародної співпраці у рамках  угоди Східно-Європейської мережі університетів.