↑ Повернутись до Описи навчальних дисциплін

Описи дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (російська))

I. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

ЗПН.01. Філософія

ЗПН.02. Українська мова (за професійним спрямуванням)

1.2.Вибіркові навчальні дисципліни
1.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу(спеціальності)

ЗПВУ.01. Історія України

ЗПВУ.02. Історія української культури

ЗПВУ.03. Фізичне виховання

1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

ЗПВС.01. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ЗПВС.02. Політологія

ЗПВС.03 Основи екології

ЗПВС.04 Вікова фізіологія та шкільна гігієна

ЗПВС.05 Літературний твір як художня система

II. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

ППН.01. Психологія

ППН.02. Педагогіка

ППН.03.

ППН.04.

ППН.05.

ППН.06. Педагогічна практика

2.2.Вибіркові навчальні дисципліни
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу(спеціальності)

ППВУ.01. Діалектологія російської мови

ППВУ.02. Історична граматика російської мови

ППВУ.03. Стилістика російської мови

ППВУ.04. Методика навчання російської мови

ППВУ.05. Методика навчання російської літератури

ППВУ.06. Методика навчання світової літератури

ППВУ.07. Основи наукових досліджень

ППВУ.08. Вступ до літературознавства

ППВУ.09. Вступ до мовознавства

ППВУ.10. Практикум з російської мови

ППВУ.11. Старослов’янська мова

ППВУ.12. Культура російської мови

ППВУ.13. Історія російської фразеології

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

ППВС.01. Дитяча література

ППВС.02. Нові інформаційно-комунікативні технології на уроках російської мови та літератури

ППВС.03. Інтерпретація літературного твору (на матеріалі підручників вищої і середньої школи)

ППВС.04. Проблемні питання лексикології (на матеріалі підручників вищої і середньої школи)

ППВС.05. Проблемні питання морфології (на матеріалі підручників вищої і середньої школи)

ППВС.06. Літературне редагування

ППВС.07. Складні питання синтаксису російської мови

ППВС.08. Актуальні проблеми русистики

ППВС.09. Теоретичний курс англійської мови

ППВС.10. Методика навчання англійської мови

ППВС.11. Література Англії

ППВС.12. Практичний курс англійської мови