↑ Повернутись до Описи навчальних дисциплін

Описи дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська))

I. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

ЗПН.01. Філософія

ЗПН.02. Українська мова (за професійним спрямуванням)

1.2.Вибіркові навчальні дисципліни
1.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу(спеціальності)

ЗПВУ.01. Історія України

ЗПВУ.02. Історія української культури

ЗПВУ.03. Фізичне виховання

1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

ЗПВС.01. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ЗПВС.02. Політологія

ЗПВС.03 Основи екології

ЗПВС.04 Вікова фізіологія та шкільна гігієна

ЗПВС.05 Літературний твір як художня система

II. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

ППН.01. Психологія

ППН.02. Педагогіка

ППН.03.

ППН.04.

ППН.05.

ППН.06. Педагогічна практика

2.2.Вибіркові навчальні дисципліни
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу(спеціальності)

ППВУ.01. Діалектологія польської мови

ППВУ.02. Історична граматика польської мови

ППВУ.03. Стилістика польської мови

ППВУ.04. Методика навчання польської мови

ППВУ.05. Методика навчання польської літератури

ППВУ.06. Методика навчання світової літератури

ППВУ.07. Основи наукових досліджень

ППВУ.08. Вступ до літературознавства

ППВУ.09. Вступ до мовознавства

ППВУ.10. Практикум з польської мови

ППВУ.11. Старослов’янська мова

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

ППВС.01. Культура польської мови

ППВС.02. Нові інформаційно-комунікативні технології на уроках польської мови та літератури

ППВС.03. Поетика літературного твору

ППВС.04. Інтерпретація літературного твору

ППВС.05. Методологія літературознавчих досліджень

ППВС.06. Контрастивна граматика польської мови

ППВС.07. Проблеми ономастики польської мови

ППВС.08. Країнознавство Польщі

ППВС.09.

ППВС.10.

ППВС.11. Іноземна мова

ППВС.12. Теоретичний курс англійської мови

ППВС.13. Методика навчання англійської мови

ППВС.14. Література Англії

ППВС.15. Практичний курс англійської мови