Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література)

I. Цикл загальної підготовки

1.1. Нормативні навчальні дисципліни

ЗПН.01. Філософія

ЗПН.02. Українська мова (за професійним спрямуванням)

1.2. Вибіркові навчальні дисципліни
1.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу(спеціальності)

ЗПВУ.01. Історія України

ЗПВУ.02. Історія української культури

ЗПВУ.03. Фізичне виховання

1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

ЗПВС.01. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

ЗПВС.02. Політологія

ЗПВС.03. Основи екології

ЗПВС.04. Вікова фізіологія та шкільна гігієна

ЗПВС.05. Літературний твір як художня система

II. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

ППН.01. Психологія

ППН.02. Педагогіка

ППН.03.

ППН.04.

ППН.05.

ППН.06. Фольклорна практика

ППН.07. Діалектологічна практика

ППН.08. Педагогічна практика

2.2.Вибіркові навчальні дисципліни
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу(спеціальності)

ППВУ.01. Діалектологія української мови

ППВУ.02. Історична граматика української мови

ППВУ.03. Стилістика української мови

ППВУ.04. Методика навчання української мови

ППВУ.05. Методика навчання української літератури

ППВУ.06. Методика навчання світової літератури

ППВУ.07. Основи наукових досліджень

ППВУ.08. Вступ до літературознавства

ППВУ.09. Вступ до мовознавства

ППВУ.10. Практикум з української мови

ППВУ.11. Старослов’янська мова

2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента

ППВС.01. Поезія Тараса Шевченка

ППВС.02. Фольклор

ППВС.03. Методика викладання української мови в контексті ЗНО

ППВС.04. Нові інформаційно-комунікативні технології на уроках української мови

ППВС.05. Складні питання синтаксису

ППВС.06. Культура української мови

ППВС.07. Сучасний літературний процес

ППВС.08. Основи франкознавства

ППВС.09. Теоретичний курс англійської мови

ППВС.10. Методика навчання англійської мови

ППВС.11. Література Англії

ППВС.12. Практичний курс англійської мови

ППВС.13. Теоретичний курс німецької мови

ППВС.14. Методика навчання німецької мови

ППВС.15. Література Німеччини

ППВС.16. Практичний курс німецької мови

ППВС.17. Україна в Європі і світі