Перелік дисциплін навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

I. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

1.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 2. Філософія освіти
1.2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (спеціальності)
 1. Основи герменевтики
 2. Актуальні питання історії мови
1.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
 1. Охорона праці в галузі
 2. Правові основи діяльності вищої школи

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
 1. Психологія педагогічної діяльності
 2. Школознавство
 3. Методика викладання мови та літератури у старшій школі
 4. Актуальні питання дериватології сучасної української мови
 5. Лінгвістична інтерпретація художнього тексту
 6. Теорія літератури
 7. Порівняльне літературознавство
 8. Основи українського термінознавства
 9. Педагогічна практика
 10. Загальне мовознавство
 11. Історія української мови
 12. Методика навчання української мови і літератури у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
2.2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
2.2.1. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (спеціальності)
 1. Культура усного і писемного мовлення (англійська мова)
 2. Загальнотеоретичний курс англійської мови
 3. Методика навчання англійської мови у старшій школі
 4. Культура усного і писемного мовлення (німецька мова)
 5. Загальнотеоретичний курс німецької мови
 6. Методика навчання німецької мови у старшій школі
 7. Культура польської мови
 8. Стилістика польської мови
 9. Проблемні питання польської лексикології
2.2.2. Дисципліни вільного вибору студента
 1. Христологічна інтерпретація літературного твору
 2. Основні школи та напрямки в українському мовознавстві
 3. Українська барокова література
 4. Проблемні питання морфології
 5. Етнолінгвістика
 6. Проблеми української літературної критики
 7. Проблемні питання синтаксису
 8. Франкознавство як наука: здобутки та проблеми
 9. Проблеми української акцентології
 10. Основи національно-екзистенціальної інтерпритації