Напрям і тематика досліджень

Тематика і напрями досліджень Теоретико-методологічної лабораторії зумовлені новітніми тенденціями в українській постколоніальній гуманітаристиці, спрямованими на підвищення якості освіти у вищій та середній школі. Тому основний напрям наукового пошуку стосується сфери підвищення якості літературознавчої освіти та літературознавчих досліджень загалом. Оскільки особливо гостро у навчальному процесі педагогічних університетів та сучасному літературознавчому дискурсі стоїть проблема недостатнього рівня теоретико-методологічної підготовки, то пропонована тема покликана допомогти в аналізі та розв’язанні цих проблем. Тим більше, що сучасне українське літературознавство ще явно не набуло повноти діапазону у своїх теоретичних засадах і параметрах, не виробило тих концептуальних шляхів тлумачення літературних явищ, які б виводили його на обрії проникнення в цивілізаційні, культурологічні і ментальні основи літературного процесу. Особливо важливим аналітичним контекстом вибору теми стала потреба поглибленого вивчення специфіки Франкового Прикарпаття як регіону посиленого полілогу культур, маловивчених літературознавчих і літературних досвідів, різних наукологічних ідей. Відповідно до цього, загальною метою нашої наукової теми є теоретико-методологічне окреслення духовних, естетичних та герменевтичних вимірів української літератури.

Основними завданнями цієї теми є: осмислення герменевтики художнього буття; вивчення теоретико-методологічних та метакритичних засад інтерпретації літературного твору; дослідження культурологічних та естетико-філософських основ художньої творчості; з’ясування теоретико-методологічних аспектів сакрального в українській та світовій літературах; теоретична інтерпретація духовних основ художньої літератури.