Теорико-методологічна лабораторія

Поштова адреса – вул. Т. Шевченка, 24
e-mail – ktiulit@gmail.com

Іванишин Петро ВасильовичКерівник лабораторії – Іванишин Петро Васильович, доктор філологічних наук, професор

 

Науково-дослідна лабораторія «Теоретико-методологічна лабораторія з проблем дослідження літературознавства» (НДЛ ТМЛ) створена наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ) № 406 від „1” вересня 2011 р. з метою:
– підвищення якості літературознавчої освіти у вищих педагогічних навчальних закладах, а через виховання педагогів-філологів – й у середній школі;
⦁ налагодження літературознавчої співпраці з науковими центрами України та світу;
⦁ наукового, організаційного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу студентів.
Головними завданнями лабораторії є:
– методологічне забезпечення вивчення міжлітературних зв’язків;
– теоретичне обґрунтування герменевтичної інтерпретації актуальних науково-літературних проблем, в тому числі й тих, що визначають обличчя новітньої освіти;
– тлумачення компаративних зв’язків між літературами слов’янського світу в аспектах їхніх ментальних, цивілізаційних та культурних взаємодій і взаємовпливів;
– теоретичне вивчення, реінтерпретація, фахове коментування та публікації маловідомих праць світового та українського літературознавства;
– теоретико-методологічне опрацювання посібників, підручників, словників із літературознавчого циклу для вищої та середньої школи;
– організація та проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, присвячених теоретичним і методологічним проблемам вивчення літератури, із залученням вчителів середньої школи та студентів.