АБІТУРІЄНТАМ

Освітній ступінь “Бакалавр”
Денна форма навчання
на базі загальної середньої освіти
(термін навчання – 3 роки і 10 місяців)
 
Заочна форма навчання
на базі ОКР “Молодший спеціаліст”
(термін навчання – 2 роки і 10 місяців)
Освітній ступінь “Магістр”
Заочна форма навчання
(термін навчання – 1рік і 4 місяці)
(термін навчання – 1рік і 10 місяців)