Філологічний факультет

Рік заснування – 1940.

Адреса – вул. Т. Шевченка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100.

Контактні телефони(03244) 2-25-80, (03244) 2-22-83.

Електронна адресаfilfakddpu@ukr.netМацьків Петро Васильович

Декан факультету – доктор філологічних наук, професор Мацьків Петро Васильович

Заступник декана факультету з навчальної роботи – старший викладач

Манько Руслана Михайлівна

 

Початкова назва факультету – філологічний.

Попередні декани факультету: М.Нехотящий, І.Коцовський, О.Тіло, І. Співак, І.Іщенко, Є.Черницький, Т.Комаринець, К.Яскевич, Л.Краснова, О.Тарасюк, Е.Кравченко, Я. Радевич-Винницький, В.Винницький, Я.Яремко.

Факультет готує фахівців з таких спеціальностей:


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Бакалавр, денна форма здобуття освіти

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма

/може повторювати назву спеціальності/

Норматив

ні терміни навчання

Сертифікат про акредитацію
Код Назва Код Назва Серія, номер Дата закінчення дії
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література) Середня освіта (Українська мова і література, мова і література (англійська))

Середня освіта

3р 10м НД № 1490693 01.07.2025 р.
(Українська мова і література, мова і література (польська))
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта. Мова та література (польська) Середня освіта (Мова і література

(польська, англійська))

3р 10м НД № 1490697 01.07.2025 р.

 

Бакалавр (із нормативним терміном навчання 2р 10 м (на другий курс) із ступенем молодшого спеціаліста), денна форма навчання

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма

/може повторювати назву спеціальності/

Норматив

ні терміни навчання

Сертифікат про акредитацію
Код Назва Код Назва Серія, номер Дата закінчення дії
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література) Середня освіта (Українська мова і література, мова і література (англійська))

Середня освіта

2р 10м НД № 1490693 01.07.2025 р.
Середня освіта (Українська мова і література, мова і література (польська)) НД № 1490693 01.07.2025 р.

 

Бакалавр, заочна форма здобуття освіти

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма

/може повторювати назву спеціальності/

Норматив

ні терміни навчання

Сертифікат про акредитацію
Код Назва Код Назва Серія, номер Дата закінчення дії
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література) Середня освіта (Українська мова і література) 2р 10м НД № 1490693 01.07.2025 р.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Магістр, денна форма здобуття освіти 

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма

/може повторювати назву спеціальності/

Норматив

ні терміни  навчання

Сертифікат про акредитацію
Код Назва Код Назва Серія, номер Дата закінчення дії
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література) Середня освіта (Українська мова і література, мова і література (англійська))

Середня освіта

1р 4м НД № 1490724 01.07.2025 р.
Середня освіта (Українська мова і література, мова і література (німецька))
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта. Мова та література (Польська мова і література) Середня освіта (Мова і література (польська, англійська) 1р 4м УД № 14006974 01.07.2024 р.

 

Магістр, заочна форма здобуття освіти

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма

/може повторювати назву спеціальності/

Норматив

ні терміни навчання

Сертифікат про акредитацію
Код Назва Код Назва Серія, номер Дата закінчення дії
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література) Середня освіта (Українська мова і література) 1р 4м НД № 1490724 01.07.2025 р.

 

Небюджетні конкурсні пропозиції  (заочна форма здобуття освіти)

Галузь знань Спеціальність (предметна спеціальність) Освітня програма

/може повторювати назву спеціальності/

Норматив

ні терміни навчання

Сертифікат про акредитацію
Код Назва Код Назва Серія, номер Дата закінчення дії
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література) Середня освіта (Українська мова і література) 1р 10м НД № 1490724 01.07.2025 р.
01 Освіта / Педагогіка 014 Середня освіта. Мова та література (Польська мова і література) Середня освіта (Мова і література

(польська))

1р 10м УД № 14006974 01.07.2024 р.

Кількість здобувачів освіти станом на 01.11.2020 року:  324 студенти,  з них 258 д.ф.н. та 65 з.ф.н.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 232 студентів (197 – денна форма навчання; 35 – заочна  форма навчання).

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:128 студентів (69 – денна форма навчання; 59 – заочна форма навчання).

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти:15 аспірантів (13 – денна форма навчання, 1 – заочна форма навчання.

Перелік кафедр факультету:

  • Української мови
  • Української літератури та теорії літератури
  • Світової літератури та славістики

Факультет підтримує зв’язки з такими університетами України, науковими установами та університетами зарубіжжя:

Інститутом української мови АН України, Інститутом мовознавства НАН України імені О.О.Потебні, Рівненським інститутом слов’янознавства Київського славістичного університету, Київським національним університетом „Києво-Могилянська академія”, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Люблінським університетом імені Марії Кюрі-Склодовської, Жешувським університетом, Ряшівським університетом, Католицьким університетом у Любліні, Українським Вільним університетом.

На факультеті культивуються такі види спорту: легка атлетика, міні-футбол, настільний теніс, волейбол.