Рогаля Юрій Львович

старший викладач

 

Рогаля Юрій Львович, ст. викладач
Вищу освіту здобув у Тернопільській державній медичній академії ім. І.Я.Горбачевського (1998 р.) за спеціальністю «Лікувальна справа. Лікар».
Працює в ДДПУ імені Івана Франка з 2004 року.
Сфера наукових зацікавлень: використання преформованих фізичних чинників як складової частини реабілітаційних програм для осіб різних категорій.
Автор 27 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі у фахових виданнях України.

Наукові праці:

 • Матрошилін О.Г., Зав´ялова О.Р., Рогаля Ю.Л. Основи загальної фізіотерапії і курортології: навч. посіб. Дрогобич: Ред. – видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2006. – 297 с.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Загальна фізіотерапія: метод. матеріали до проведення практичних занять: Дрогобич, 2006. – 60 с.
 • Шимонко І.Т., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація в системі охорони здоров’я // Матеріали ІV міжнародної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», Дрогобич: Коло, 2007
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л., Саратовський В.В. Програми дозованого інтервального бігу, як засіб зміцнення здоров`я та профілактики захворювань // Фізична реабілітація: актуальність, проблеми, перспективи розвитку — Матеріали регіональної науково-методичної конференції, Тернопіль: ТНПУ, 2008. – 104 с.
 • Матрошилін О.Г., Белінський М.Ю., Рогаля Ю.Л. Добові енергетичні витрати хворих гіпертонічною хворобою в умовах комплексної санаторно-курортної реабілітації // Фізичне виховання, спорт і культура здоров`я у сучасному суспільстві. Збірник наукових праць Волинського національного університету ім. Лесі Українки. 2008. Т.3
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Нові методи і методики застосування фізичних лікувальних чинників в реабілітації хворих хронічним гепатитом // Матеріали V міжнародної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», Дрогобич: Швидкодрук, 2009. – 590 с.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л., Кульчицький В.Б. Питання оптимізації енергетичної цінності дієтичних раціонів харчування добовим енергетичним витратам хворих артеріальною гіпертензією на етапі комплексної санаторно-курортної реабілітації // Теоретико-методичні основи фізичного виховання молоді: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції/ Під заг. ред Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 362 с.
 • Шимонко І.Т., Рогаля Ю.Л., Орлова М.Г. Санаторна реабілітація як засіб метафілактики сечокам’яної хвороби // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді». Київ : Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. С. 728-732.
 • Шимонко І.Т. Рогаля Ю.Л. Озокерит: монографія. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 100 с.
 • Матрошилін О.Г., Алєксєєв О.І , Рогаля Ю.Л. Фізіотерапія. Навчальний посібник для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 294 с.
 • Ружило С.В., Яцуляк Г.Б., Кузан М.М., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. Навчально-методичний посібник – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2012. – 91 с.
 • Матрошилін О.Г., Алєксєєв О.І., Рогаля Ю.Л. Фізіотерапія: навч. посіб. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 296 с.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л., Зорик М.М. Нові форми оздоровчого бігу, спрямовані на зміцнення здоров’я й профілактику захворювань // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт” Зб. наукових праць – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. Том 2 – Випуск 7 (33). – С. 546-551
 • Шимонко І.Т., Рогаля Ю.Л., Волошанська С.Я., Філь В.М. Основи медичних знань : підручник – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 272 c.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Застосування загальної повітряної кріотерапії у фізичній реабілітації  // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : Збірник наукових праць / За ред. Г.М. Арзютова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 5 К (61) 15. – С.167-170.
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: метод. матеріали до практичних занять (частина І)  – Дрогобич: Редакційний відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 72 с.
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів: метод. матеріали до практ. занять (частина II) — Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. –  52 с.
 • Матрошилін О.Г., Філь В.М., Рогаля Ю.Л. Застосування магнітотерапії в лікуванні нейроангіопатії нижніх кінцівок хворих цукровим діабетом // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Тези X Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 81–82.
 • Рогаля Ю.Л. Проблеми та перспективи підтримання репродуктивного здоров’я українських жінок // Українська жінка у національному і глобальному просторі : історія, сучасність, майбутнє : збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму, 2016 — Дрогобич : «Трек ЛТД», 2016.- С. 131-133.
 • Грибок Н.М., Закаляк Н.Р., Рогаля Ю.Л. Діагностика вмотивованості студентів до підвищення рівня власного здоров’я // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: Збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. – № 3 (35). – С. 72 – 78.
 • Грибок Н.М., Рогаля Ю.Л., Зорик М.М. Аналіз результатів сформованості культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт» зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – Випуск 5К (86) 17. – С. 99–104.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Загальна теорія здоров’я: тексти лекцій  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педуніверситету імені Івана Франка, 2017. – 154 с.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л., Кузан М.М. Фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної системи: метод. матеріали до проведення практ. занять. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. — 80 с.
 • Матрошилін О.Г., Кузан М.М, Рогаля Ю.Л. Фізіобальнеотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: тексти лекцій. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018.- 74 с.
 • Рогаля Ю.Л., Карпова М.М. Роль диференційованого підходу до застосування лікувальної фізичної культури у реабілітації учасників АТО // Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІV Всеукраїнської дистанційної науково-практичної інтернет-конференції – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – 242 с.
 • Матрошилін О. Г., Рогаля Ю. Л., Фігура О.О. Оцінка впливу гіпербаричної оксигенації на варіабельність серцевого ритму хворих ішемічною хворобою серця на санаторному етапі // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (113) 19. – 2019. – С. 209–213
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Застосування кінезотерапії в комплексній медико-психологічній реабілітації учасників АТО // Україна. Здоров’я нації. 2019. №2 (55) С. 187-188