Кафедра фізичної терапії, ерготерапії

Завідувач кафедри: к. мед. н., доц Закаляк Наталія Романівна
Поштова адреса: 82100 пл. Театральна,2, м. Дрогобич, Львівської обл.
Контактні телефони: (03244) 41-01-46, е-mail: kaf-zl-droh@ukr.net

Історія кафедри

Кафедра фізичної реабілітації була створена за наказом ректора №11 від 19.06.2003 року, як структурний підрозділ біологічного факультету. Згідно з наказом №65 від 15.02.2006 року кафедру фізичної реабілітації переведено в структуру факультету фізичного виховання. Кафедра фізичної реабілітації була перейменована на кафедру здоров’я людини відповідно до наказу №381 від 31.08.2007 р. У вересні 2011 р. наказом ректора кафедру фізичної реабілітації було об’єднано з кафедрою теорії та методики фізичного виховання й перейменовано на кафедру теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій. У січні 2014 р. в результаті реорганізації утворено кафедру здоров’я людини та фізичної реабілітації. З 1 вересня 2019 року кафедру перейменовано в кафедру фізичної терапії, ерготерапії (наказ №286 від 29.08.2019 р.)
Попередні назви кафедри: кафедра фізичної реабілітації; кафедра здоров’я людини, кафедра теорії та методики фізичного виховання і оздоровчих технологій, кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації
Попередні завідувачі кафедри: к. мед. наук, ст. наук. співробітник Шимонко Іван Тимофійович; д.мед.н., доц. Ружило Софія Василівна; к. мед. наук, доц. Матрошилін Олексій Григорович, д.пед.н., професор Лук’янченко Микола Іванович, д. мед. н., професор Флюнт Ігор-Северин Степанович.

Професорсько-викладацький склад кафедри – 11 викладачів, з них: 2 доктори наук, 1 професор; 5 кандидатів наук, з них 4 доценти; 1 ст. викладач; 3 викладачі.

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Закаляк Наталія Романівна зав. кафедри, к. мед. н., доц.
2 Флюнт Ігор-Северин Степанович проф., д. мед. н., проф.
3 Ружило Софія Василівна доц., д. мед. н.
4 Грибок Ніна Миколаївна доц., к. пед. н., доц.
5 Іваніків Наталія Миколаївна доц., к. пед. н., доц.
6 Герасименко Олександр Сергійович доц., к.фіз.вих.
7 Соколов Костянтин Миколайович* доц., к. мед. н., доц.
8 Рогаля Юрій Львович ст. викладач
9 Кухар Мар’яна Михайлівна викладач
10 Масний Олег Олегович викладач
11 Фігура Оксана Андріївна викладач

Наказ № 369 від 22.10.2021 р.

Наукова робота кафедри

Напрям наукових досліджень кафедри фізичної терапії, ерготерапії:
Пріоритетний напрям відповідно до Закону України: «Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань”.
Тема НДР кафедри: «Новітні технології у сфері фізичної реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності для досягнення і підтримання оптимального рівня їх функціонування» (затверджена рішенням Вченої Ради університету № 11 від 23 жовтня 2018 року).
Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Флюнт І.С.
Термін виконання: 2019 – 2023 рр.

Профіль кафедри у Google Scholar
 • «Вивчення ефективності застосування новітніх технологій у сфері фізичної реабілітації осіб з функціональними порушеннями і обмеженнями життєдіяльності» – к. мед. н., доц. Н.Р. Закаляк
 • «Розробка новітніх реабілітаційних технологій для нормалізації функціонального стану урологічних пацієнтів в умовах курорту «Трускавець» – д. мед. н., проф. Флюнт І.С.
 • «Вплив курортних факторів Трускавця на метаболічний синдром» — доц., д. мед. н. Ружило С.В.
 • «Ефективність застосування кріотерапії в комплексі реабілітаційних заходів при порушеннях жирового обміну» – к. мед. н., доц. Матрошилін О.Г.
 • «Організаційні та методичні особливості формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи» – к. пед. н., доц. Грибок Н.М.
 • «Нетрадиційні засоби у комплексному підході оздоровлення осіб з обмеженими можливостями» – к. пед. н., доц. Іваніків Н.М.
 • «Фізична терапія в системі реабілітаційних заходів з покращення якості життя осіб після ампутації нижньої кінцівки» – доц., к.фіз.вих. Герасименко О.С.
 • «Методичні особливості використання преформованих фізичних чинників як складової частини реабілітаційних програм для осіб різних категорій» – ст. викладач Рогаля Ю.Л.
 • «Сучасні аспекти застосування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях органів травлення» – викладач Кухар М.М.
 • «Система ерготерапевтичної допомоги в Україні у хворих після перенесеного інсульту» – викладач Фігура О.А.

Основні наукові результати, отримані у ході виконання дослідження:

 • Узагальнено вплив дозованих фізичних навантажень в поєднанні з бальнеотерапевтичним комплексом курорту Трускавець на пацієнтів з гіпер-, та гіпокінетичним типом гемодинаміки.
 • Встановлено, що увага акцентується на покращенні результатів лікування у пацієнтів з гіпокінетичним типом динаміки при використанні дозованої ходьби і погіршенні показників при дозованому бігу у хворих з гіперкінетичним типом динаміки і навпаки — покращення результатів лікування з додаванням дозованого і бігу і ходьби до стандартного бальнеотерапевтичного комплексу у хворих з гіпокінетичим типом гемодинаміки.
 • Обґрунтовано цільове застосування мінеральної води «Нафтуся» при сечокам’яній хворобі, виявлено що основною метою є забезпечення промиваючої дії сечі, що сприяє відходженню «піску», конкрементів, зниження відносної щільності сечі, що в цілому дає антилітогенний ефект.
 • На підставі проведених досліджень встановлено, що при пієлонефриті, циститі відбувається нормалізація кількості лейкоцитів, припинення виділення білка з сечею, що свідчить про ефективність курортного лікування і протизапальної дії «Нафтусі».
 • Висвітлено методики опосередкованого впливу фізіотерапевтичних чинників та нові методи фізіотерапії в реабілітації хворих з дисфункцією біліарного тракту. Встановлено, що функціональні розлади біліарного тракту у вигляді дисфункції жовчного міхура і сфінктера є найбільш розповсюдженими патологіями жовчовивідної системи і одними з причин розвитку хронічного калькульозного холециститу та жовчо-кам’яної хвороби. Визначено, що застосування фізичних лікувальних чинників адекватних фукціональним порушенням біліарного тракту сприяє прискоренню нормалізації тонусу і скорочувальної функції сфінктерного апарату жовчовивідних шляхів. Отримані практичні результати доповнюють методику стандартного бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець аеробними м’язевими тренуваннями, а також посилюють сприятливі зміни, оптимізуючи вплив на фізичну працездатність.
  У структурі кафедри створена і функціонує науково-дослідна лабораторія “Теоретико-методологічних проблем формування культури здоров’я”. Метою НДЛ є здійснення наукових досліджень та розробок в галузі формування культури здоров’я студентської молоді.
  Основними завданнями НДЛ є: здійснення моніторингу стану здоров’я студентської молоді; дослідження та систематизація оздоровчих систем, методик в напрямку формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я студентської молоді; розробка навчально-методичного забезпечення з формування культури здоров’я студентської молоді; публікація наукових статей за результатами наукових досліджень; підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра фізичної терапії, ерготерапії у 2021-2022 н.р.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія»
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

I курс

 • Вступ у фізичну терапію та ерготерапію
 • Основи фізичної терапії та ерготерапії
 • Основи медичної та соціальної реабілітації
  Навчальна ознайомлювальна практика

II курс

 • Фізична терапія та ерготерапія при порушенні діяльності внутрішніх органів
 • Основи травматології та ортопедії ( за професійним спрямуванням)
 • Клінічна практика з фізичної терапії та ортопедії при порушенні діяльності серцево-судинної і дихальної систем

III курс

 • Діагностика та моніторинг стану здоров’я
 • Масаж реабілітаційний
 • Основи діагностичних досліджень у фізичній реабілітації
 • Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату
 • Методи досліджень у лікарському контролі
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів

IV курс

 • Лікувальна фізкультура
 • Технічні засоби у фізичній реабілітації
 • Ерготерапія
 • Курортологія та фізіотерапія
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
 • Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
 • Клінічна практика
 • Дієтологія
 • Фізична реабілітація в педіатрії
 • Практика за профілем майбутньої роботи

Освітня програма «Середня освіта (Фізична культура)»
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)

 • Фізична реабілітація
 • Гігієна фізичних вправ
 • Основи здорового способу життя
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ОКР Молодший спеціаліст

Освітня програма «Фізична терапія, ерготерапія» (180 кредитів ЄКТС)
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 • Вступ у фізичну терапію, ерготерапію
 • Масаж
 • Обстеження, методи оцінки та контролю при порушення діяльності опорно- рухового апарату
 • Основи неврології та нейрохірургії ( за професійним спрямуванням)
 • Основи фізичної терапії та ерготерапії
 • Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
 • Долікарська допомога при невідкладних станах
 • Технічні засоби у фізичній реабілітації
 • Основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням)
 • Пропедевтика внутрішніх хвороб
 • Клінічна практика з фізичної терапії та ерготерапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
 • Навчальна ознайомлювальна практика
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітня програма «Фізична терапія» (90 кретитів ЄКТС)
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Спеціалізація: 227.01 «Фізична терапія»

 • Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
 • Ерготерапія в психіатрії
 • Наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії
 • Фізична терапія в геронтології та геріатрії
 • Фізіобальнотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
 • Фізіобальнотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем
 • Фізична терапія при травмах опорно-рухового апарату в спортсменів
 • Масаж у педіатрії
 • Фізична терапія при травмі та політравмі
 • Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях
 • Кваліфікаційна робота
 • Клінічна практика з фізичної терапії

Освітня програма «Фізична терапія» (120 кредитів ЄКТС)
Спеціальність: 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Спеціалізація: 227.01 «Фізична терапія»

 • Фізіобальнотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної систем
 • Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності нервової системи
 • Масаж у педіатрії
 • Фізична терапія при травмі та політравмі
 • Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях
 • Клінічна практика з фізичної терапії
 • Кваліфікаційна робота
 • Лікувально-реабілітаційний масаж
 • Основи системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
 • Ерготерапія в психіатрії
 • Фізіобальнотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
 • МКФ (Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я)
 • Наукові дослідження у системі фізичної терапії та ерготерапії
 • Основи фізичної терапії та ерготерапії
 • Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності внутрішніх органів
 • Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності ОРА
 • Фізична терапія в геронтології та геріатрії
Бази проведення виробничих практик
Навчально-методичний доробок викладачів кафедри
 • Грибок Н. М. Вступ у фізичну реабілітацію : тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична реабілітація»] / Н.М. Грибок., М.М. Зорик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 68 с.
 • Грибок Н.М. Сучасні проблеми геронтології : методичні матеріали до самостійної роботи студентів [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія] / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 48 с.
 • Матрошилін О.Г., Журавчак А.Б. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з лікувальної фізичної культури. — Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І.Франка, 2011.- 46 с.
 • Матрошилін О.Г., Шимонко І.Т., Алєксєєв О.І. Загальна патологічна анатомія. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 184 с.
 • Іваніків Н.М. Фізичне виховання. Теоретичний курс. Матеріали для самостійної роботи студентів ІІ курс. / Слімаковський О.В., Малетич Н.Б., Волошин О.О., Федак О.Г., Кравчук Б.Б., Борисевич Л.В., Зазуляк І.Б., Жукова І.М., Соляник І.М., Муца Л.Г., Хомич О.О. // Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка, 2012.- 156 с.
 • Матрошилін О.Г. Фізіотерапія / Матрошилін О.Г., Алєксєєв О.І. – Навчальний посібник для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2012. – 294 с.
 • Матрошилін О.Г. Фізіотерапія: навчальний посібник [для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 600203 «Здоров’я людини»] / Матрошилін Олексій Григорович, Алєксєєв Олександр Іванович, Рогаля Юрій Львович. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 295 с. (Гриф МОН).
 • Закаляк Н.Р., Яцуляк Г.Б. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату: тексти лекцій (ч. 2) [для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки – 6.010203 “Здоров’я людини” галузь знань – 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”]. Навч. посібник / Наталя Закаляк, Галина Яцуляк. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 82.
 • Рогаля Ю.Л. Основи медичних знань: підручник [для студентів педагогічних вищих навчальних закладів] / І. Т. Шимонко, Ю.Л. Рогаля, С.Я. Волошанська, В.М. Філь.– Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 272 c.
 • Грибок Н.М. Організація самостійної роботи студентів спеціальної медичної групи з фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Н.М. Грибок, О.В. Слімаковський, Р.І. Дудник. Навчально-методичний посібник. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 46 с.
 • Іваніків Н. Основи фізичної реабілітації: тексти лекцій. Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – 110 с.
 • Матрошилін О.Г., Філь В.М. Педіатрія : курс лекцій / Олексій матрошилін, Віталій Філь. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 217 с.
 • Грибок Н. Методика викладання в спеціальних медичних групах : тексти лекцій [для студентів спеціальностей: 7.01020101 “Фізичне виховання”, 7.01020302 “Фізична реабілітація”] / Н.М. Грибок, Р.О. Проць – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2016. – 156 с.
 • Зорик М.М. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація» [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Фізичне виховання»]. — Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 87 с.
 • Грибок Н.М. Масаж : методичні матеріали до практичних занять / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 118 с.
 • Грибок Н.М., Зорик М.М. Вступ у фізичну реабілітацію: методичні матеріали до практичних занять / Н.М. Грибок, М.М. Зорик. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 38 с.
 • Закаляк Н.Р. Загальна гігієна та гігієна фізичних вправ: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини] / Н. Р. Закаляк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 150с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол №7 від 27.04.2017 р.) .
 • Закаляк Н.Р., Матрошилін О.Г. Методичні рекомендації до написання курсових робіт / Н.Р. Закаляк, О.Г. Матрошилін. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 26 с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол №7 від 27.04.2017 р.)
 • Іваніків Н. Основи фізичної реабілітації: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів // Навчальний посібник. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – 48 с.
 • Матрошилін О.Г., Рогаля Ю.Л. Загальна теорія здоров’я : тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалав.) рівня галузі знань «Охорона здоров’я»] / О.Г.Матрошилін, Ю.Л.Рогаля. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педуніверситету імені Івана Франка, 2017. – 154 с.
 • Флюнт І.С., Закаляк Н.Р. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань – 0102 Фізичне виховання, cпорт і здоров`я людини] / І.С. Флюнт, Н. Р. Закаляк. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 111с. (Рекомендовано до друку вченою радою ДДПУ імені Івана Франка, протокол №10 від 22.06.2017 р.).
 • Закаляк Н. Р., Герасименко О.С. Фізична реабілітація при порушенні опорно-рухового апарату: методичні матеріали до практичних занять (частина I) / Н.Р. Закаляк, О.С. Герасименко. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 115 с.
 • Іваніків Н. Наукові дослідження у системі фізичної реабілітації: методичні матеріали до проведення практичних занять: [для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 227 Фізична реабілітація, галузі знань 22 Охорона здоров’я] / Н.М. Іваніків. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 64 с.
 • Лікувальна фізична культура: методичні матеріали до проведення практичних занять / І.С. Флюнт, О.Г. Матрошилін, М.М. Кузан. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 76 с.
 • Фізіобальнеотерапія при захворюваннях серцево-судинної і дихальної системи: методичні матеріали до проведення практичних занять [для студентів ЗВО] / О.Г. Матрошилін, Ю.Л. Рогаля, М.М. Кузан. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 80 с.
 • Фізіобальнеотерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату: тексти лекцій / О.Г.Матрошилін, М.М.Кузан, Ю.Л.Рогаля — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. — 72 с.
 • Грибок Н. М. Масаж: тексти лекцій [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»] / Н.М. Грибок. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – 128 с.
 • Закаляк Н.Р., Фігура О.А. Догляд за хворими з елементами фізичної реабілітації: тексти лекцій [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 227 Фізична терапія] / Н.Р. Закаляк, О.А. Фігура. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 102с.
 • Іваніків Н. Функціональна діагностика: методичні матеріали до практичних занять / Н. М. Іваніків. — Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. — 71 с.
Наукова робота студентів
 1. Грибок Н.М., Пріцак І.М. Геріатричні аспекти ерготерапії в реабілітації осіб літнього і похилого віку. The 5 th International scientific and practical conference “Priority directions of science development” (March 2-3, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2020. С. 326 – 331.
 2. Наталя Іваніків, Аліна Турдай. Методика інтенсивних лікувальних фізичних навантажень при ревматоїдному артриті // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: Матеріали ІІ регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 103-107.
 3. Закаляк Н.Р., Данилів Н.Р. Лікувальна гімнастика при больових синдромах в ділянці спини // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали II регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 97 – 103.
 4. Явір І. Аналіз ефективності використання Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я в практичному досвіді // Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації». – Івано-Франківський національний медичний університет, 2020. – С. 215-216.
 5. Дужий Д.І. Профілактика падіння людей похилого віку, що живуть вдома. Бельгійський досвід. Д.І. Дужий, Н.М. Грибок // Тези доповідей 89-ї науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації» / [головний редактор М.М. Рожко]. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 206 – 207.
 6. Грибок Н., Гладка О. Іпотерапія в системі фізичної реабілітації. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – 268. – С. 190 – 192.
 7. Грибок Н., Одєгов В. Фізіотерапевтичні методи в реабілітації хворих з остеохондрозом хребта. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. С. 192 – 194.
 8. Грибок Н., Оловець О. Особливості фізичної реабілітації хворих з невропатією лицевого нерва. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. С. 194 – 196.
 9. Грибок Н., Петрик Є. Механізми лікувальної дії фізичних вправ при захворюваннях органів дихання. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [редактори-упорядники: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. – С. 196 – 198.
 10. Марущак Володимир. Мотивація та вдосконалення фізичних якостей у сучасної молоді. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 57 – 60.
 11. Грибок Ніна, Дужий Дмитро. Сучасні підходи в комплексній реабілітації дітей із синдромом ретта. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 12. – С. 156 – 161.
 12. Грибок Ніна, Лук’янченко Еліна. Особливості фізичної реабілітації хворих з церебральним ішемічним інсультом. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 161 – 165.
 13. Грибок Ніна, Луців Ганна. Основні напрямки фізичної реабілітації пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 165 – 169.
 14. Грибок Ніна, Луців Мар’яна. Лікування і профілактика сколіотичної хвороби. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 169 – 172.
 15. Грибок Ніна, Явір Ігор. Профілактика падіння для людей похилого віку, що живуть вдома: бельгійський досвід. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 172 – 176.
 16. Караба Роксолана. Особливості застосування масажу у дітей грудного віку. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 185 – 188.
 17. Машненко Анна-Марія. Кінезіотейпування, як інноваційний метод фізичної реабілітації. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 195 – 199.
 18. Меличин Павло. Сколіоз та лікування його за допомогою кінезіотейпування. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 199 – 202.
 19. Новза-Федюк Давид. Сучасні тенденції фізичної реабілітації при кіфозах у дітей. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 207 – 210.
 20. Петляківський Іван. Застосування ерготерапії у відновленні процесів життєдіяльності постінсультних хворих. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 23 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. Вип. 12. – С. 217 – 221.
 21. Фігура Оксана, Дужий Дмитро. Значення лікувальної фізкультури в комплексній реабілітації пацієнтів з гонартрозом. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 120 – 125.
 22. Фігура Оксана, Проць Ярослав. Реабілітація спортсменів після професійних травм. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 125 – 128.
 23. Фігура Оксана, Строцька Ірина. Ерготерапія як невід’ємний інструмент покращення якості життя людей, які проходять фізичну реабілітацію. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 128 – 131.
 24. Закаляк Наталія, Гутей Анна. Дослідження ефективності ерготерапії в процесі відновлення функцій кисті у постінсультних хворих. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 9 грудня 2019 р. Переяслав (Київ. обл.), 2019. Вип. 14. – С. 238 – 242.
 25. Закаляк Наталія, Луців Ірина. Обгрунтування проведення фізичної реабілітації для відновлення функцій коліна при нестабільності колінного суглоба. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 242 – 247.
 26. Кузан Марія, Зубкович Степан. Реабілітація дітей з захворюваннями опорно-рухового апарату. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 247 – 250.
 27. Фігура Оксана, Проць Ярослав. Психологічне відновлення ісля спортивних травм. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 109 – 113.
 28. Кузан Марія, Зубкович Степан. Травматизм на заняттях фізичної культури та його профілактика. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів XІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 18 жовтня 2019 р. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.), 2019. – Вип. 13. – С. 40 – 43.
 29. Борова Я.І. Грибок Н.М. Піскотерапія як спосіб корекції в процесі реабілітації дітей / Я.І. Борова. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 222 – 224.
 30. Караба Р.І. Грибок Н.М. Пропріоцептивна нервово-м’зова фасилітація, як сучасний метод лікування рухом. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 224 – 225.
 31. Караба Р.І. Грибок Н.М. Місце Бломберг-терапії в реабілітації дітей-інвалідів. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 225 – 226.
 32. Машненко А-М.С., Грибок Н.М. Технологія застосування казкотерапії в реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 226 – 227.
 33. Зубкович С.І, Фігура О.А. Каністерапія як технологія реабілітації дітей з обмеженими можливостями. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 227 – 228.
 34. Петляківський І.А., Фігура О.А. Арт-терапія – лікування мистецтвом. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 228 – 230.
 35. Петляківський І.А., Фігура О.А. Іпотерапія – як один із методів анімалотерапії. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 230 – 231.
 36. Цанько А.Є., Фігура О.А. Дельфінотерапія, як метод реабілітації дітей з відхиленнями у стані здоров’я. Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства: збірник матеріалів ХXVI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 квітня 2019 р. Кременчук: КРНУ, 2019 – С. 231 – 232.
 37. Грибок Н.М., Буцик О.М. Ерготерапія в Україні. Сучасний стан проблеми. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІV Всеукраїнської дистанційної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 6 – 10.
 38. Грибок Н.М., Дужий Д.І. Роль ерготерапії у реабілітації дітей із ДЦП. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІV Всеукраїнської дистанційної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 85 – 91.
 39. Рогаля Ю.Л., Карпова М.М. Роль диференційованого підходу до застосування лікувальної фізичної культури у реабілітації учасників АТО. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІV Всеукраїнської дистанційної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 131 – 134.
 40. Грибок Ніна, Дужий Дмитро, Меренько Ігор. PNF-терапія, як фективний метод реабілітації. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3 грудня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький Київ. обл.), 2018. – Вип. 10. – С. 314 – 319.
 41. Строцька Ірина. Нервова анорексія – проблема XXI століття. Сучасна гуманітаристика : збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3 грудня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький Київ. обл.), 2018. – Вип. 10. – С. 349.
 42. Буцик О.М., Грибок Н.М. Метод кінезіотейпування в фізичній реабілітації. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – С. 102 – 106.
 43. Дужий Д.І., Грибок Н.М. Юмейхотерапія у системі відновного лікування. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – С. 123 – 126.
 44. Закаляк Н.Р., Губич О.Т. Зміцнення здоров’я школярів шляхом корекції фізичної підготовленості засобами лікувальної фізичної культури. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – С. 132 – 138.
 45. Іваніків Н. М., Бойко Р.І. Методи реабілітації при ревматоїдному артриті. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – С. 138 – 144.
 46. Іваніків Н. М., Тріщ М.Р. Реабілітація дітей з вегето-судинною дистонією. Методи реабілітації при ревматоїдному артриті. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – С. 144 – 150.
 47. Явір І.О., Грибок Н.М. Метод бломберг- терапії у відновному лікуванні дітей з вадами розумового розвитку та ДЦП. Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації // Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харків: ХДАФК, 2018. – С. 213 – 218.
 48. Грибок Н., Данчівський Р. Інфаркт міокарда: сучасний стан проблеми. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 278 – 279.
 49. Грибок Н., Дужий Д. ЛФК – невід’ємний компонент комплексної реабілітації хворих. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 279 – 282.
 50. Грибок Н., Марущак В. Вплив фізичних навантажень на здоров’я людини, проблема гіподинамії. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 282 – 283.
 51. Грибок Н., Новза-Федюк Д. Напрямки розвитку в бойовому гопаку та їхній вплив на здоров’я та життя людини. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 283 – 285.
 52. Грибок Н., Токмакова В. І. В. Заблудовський – засновник класичного масажу. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 285 – 287.
 53. Кузан М., Зубкович С. Спеціально-адаптований комплекс лікувальної гімнастики для хворих на сечокам’яну хворобу при щадно-тренуючому руховому режимі після екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 291 – 293.
 54. Матрошилін О., Токмакова І. Використання гіпербаричної оксигенації в реабілітації хворих після оперативної реваскуляризації міокарда з приводу ішемічної хвороби серця. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 293 – 295.
 55. Матрошилін О., Токмакова І. Фізіобальнеотерапія в реабілітації хворих ішемічною хворобою серця після аортокоронарного шунтування (АКШ). Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2017. – С. 295 – 297.
 56. Грибок Н., Масуд Е. Інсульт головного мозку – сучасний стан проблеми. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – С. 415 –416.
 57. Грибок Н., Новза-Федюк Д. Бойовий гопак як майбутня складова національного спорту України. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – С. 416 – 418.
 58. Грибок Н., Паленичак А. Роль води в житті людини та її вплив на здоров’я. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – С. 418 – 419.
 59. Закаляк Н., Регусевич М. Проблеми здоров’я юних спортсменів та шляхи їх вирішення. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – С. 419 – 421.
 60. Іваніків Н., Пурій О. Корекція фізичного стану жінок при анемії у період вагітності. Проблеми здоров’я юних спортсменів та шляхи їх вирішення. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – С. 423 – 425.
 61. Іваніків Н., Талап М. Корекція фізичного стану жінок при ожирінні у період вагітності. Проблеми здоров’я юних спортсменів та шляхи їх вирішення. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич: По́світ, 2017. – С. 425 – 427.
 62. Кузів Х. С. Фізична реабілітація хворих з хронічним пієлонефритом у після лікарняному періоді із застосуванням природних лікувальних чинників. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 20.
 63. Грибок Н.М., Буцик О.М. Концепція бобат-терапії як методу фізичної реабілітації дітей з ДЦП. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 49.
 64. Грибок Н.М., Залога І.С. Засоби фізичної реабілітації пацієнтів з переломами кісток гомілки. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 51
 65. Грибок Н.М., Качмар Р.О. Засоби фізичної реабілітації дітей з бронхіальною астмою. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 55.
 66. Закаляк Н.Р., Волошин Х.Б. Аспекти фізичної реабілітації при дегенеративно-дистрофічних процесах у попереково-крижовому відділі хребта. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 64 – 67.
 67. Закаляк Н.Р., Спринська О.М. Роль лікувальної гімнастики у відновленні рухової функції верхньої кінцівки у хворих з післяінсультними геміпарезами. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 67 – 68.
 68. Грибок Н.М., Рішко М.В. Цукровий діабет: види, причини виникнення, симптоми. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 110.
 69. Грибок Н.М., Іляшевич В.В. Фізіологічні аспекти організації фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з порушеннями постави. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С.141.
 70. Грибок Н., Буцик О. Арт-терапія в системі фізичної реабілітації. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 березня 2018 року / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький, Г. Бурунова, Д. Романюк, А. Сохал]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2018. С. 15 – 17.
 71. Грибок Н., Федак А. Методика аутогенного тренування і психокорекції при реабілітації хворих з розсіяним склерозом. Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії : матеріали ІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конференції / відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – С. 17- 19.
 72. Гутей А. Проблема формування здорового способу життя сучасної молоді. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів І-ї Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 262 – 263.
 73. Новза-Федюк Д. Тренувальний процес в бойовому гопаку та його вплив на здоров’я людини. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів І-ї Міжнародної науково-практичної конференції / [редактори-упорядники А. Душний, М. Махмудов, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Баку – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 268 – 269
 74. Іваніків Н., Іщів А. Фізична реабілітація хворих пневмоконіозом // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори- упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. –С. 377-378.
 75. Іваніків Н., Костюк С. Фізична реабілітація дітей з вадами розумового розвитку // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори- упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. –С. 378- 380.

Примітка. Жирним шрифтом виділено прізвища студентів

Участь студентів інституту фізичної культури і здоров’я у ІІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених
Марія Талап — учасниця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Фізичне виховання та спорт»
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «фізична терапія, ерготерапія»
Студент інституту – учасник ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (Дужий Дмитро — №20)
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності Фізична терапія, ерготерапія (фізична реабілітація):
2019 рік
2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік

Кваліфікаційні роботи