Кафедра спортивних дисциплін і туризму

Завідувач кафедридоктор педагогічних наук, професор Кондрацька Галина Дмитрівна.
Поштова адреса: 82100 Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Симоненка, 5,
Контактні телефони(03244) 41-54-16, е-mail: kafsportd@gmail.com
Рік заснування кафедри1996.
Попередні завідувачі кафедри: доктор педагогічних наук, професор, директор інститу фізичної культури і здоров’я Лук’янченко Микола Іванович.
Професорсько-викладацький склад кафедри – 7 викладачів, з них 1 доктор педагогічних наук, 3 кандидатів наук; 2 доценти; 1 старший викладач.
Навчально-допоміжний персонал кафедри: 1 працівник — старший лаборант.

Прізвище, ім’я, по батькові Посада, звання
1 Кондрацька Галина Дмитрівна зав. кафедри, професор, д.пед.н.
2 Федорищак Роман Любомирович доцент, к.пед.н.
3 Проць Роман Омелянович доцент, к.пед.н.
4 Кізло Наталія Богданівна доцент
5 Веселовський Анатолій Петрович доцент
6 Чепелюк Анна Вікторівна доцент, к.пед.н.
7 Будинкевич Світлана Назарівна ст.викладач

Напрям наукових досліджень кафедри спортивних дисциплін і туризму
Тематика НДР кафедри: «Теорія і практика використання інноваційних технологій у підготовці фахівців з фізичної культури».
Термін виконання: 2021– 2025 рр.
Керівник роботи: Кондрацька Галина Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри спортивних дисциплін і туризму.

 • Теоретико-методичне використання інноваційних технологій у підготовці фахівців з фізичної культури і спорту (Кондрацька Г.Д.)
 • Інноваційні технологій як засіб підвищення мотивації студентів до занять спортом (Федорищак Р.Л.)
 • Використання інноваційних технологій у підготовці фахівців арбітражу з видів спорту (Проць Р.О.)
 • Використання інноваційних технологій у самостійній роботі майбутніх вчителів фізичної культури (Кізло Н.Б.)
 • Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців з фізичної культури (Веселовський А.П.)
 • Інноваційні технології як засіб підвищення мотивації студентів до занять фізичними вправами. (Чепелюк А.В.)
 • Компетентнісний підхід у формуванні готовності майбутніх вчителів, фахівців фізичного виховання та спорту до роботи з використанням інноваційних технологій. (Будинкевич С.Н.)

Кафедра забезпечує викладання таких предметів:

 • Теорія і методика спортивних двобоїв
 • Рекреаційні ігри
 • Футбол міні футбол та методика їх викладання
 • Загальна теорія підготовки спортсменів
 • Основи стрітболу
 • Основи шахової гри
 • Вступ до спеціальності
 • Гімнастика та методика її викладання
 • Легка атлетика та методика її викладання
 • МНОГ «Здоров’я і фізична культура»
 • Організація та методика спортивно-туристичної роботи
 • Підвищення спортивної майстерності
 • Плавання та методика його викладання
 • Спортивні ігри та методика їх викладання
 • Теоія та методика викладання шейпінгу та аеробіки
 • Туризм
 • Оздоровчі види гімнастики
 • Оздоровчі види рухової активності
 • Професійно-приклада фізична підготовка в профільних класах
 • Професіна майстерність
 • Види оздоровчо-рекреційної рухової активності
 • Рухові та рекреаційні ігри

Кондрацька Г.Д.

 1. Нalyna Kondratska, Аnna Chepeliuk, Roman Prots, Ivan Matieshin Original approaches to the study of techniques of performing attacks in volleyball / — Roman Fedorishchak . — The Asian International Journal of Life Sciences : ASIA LIFE SCIENCES Supplement 22(2): 511-523, 2020. ISSN 0117-3375.
 2. Кондрацька Г. Д., Чепелюк А.В., Федорищак Р.Л., Кушнір Р.Г Особливості термінової адаптації бігунів-стайєрів під час тренування в горах Journal of science. – №5, 2020. – VOL.1 IISN 3475-3281.
 3. Halyna D. Kondratska, Liudmyla I. Berezovska, Taras M. Matsevko, Kateryna S,Volkova, Anna A, Zarytska. – Introduction of New Form of Education in Modern Higher and Vocational Education and Training. — International Journal of Higher Education VoI, 9. No. 7(Special Issue) in August 2020 C. 107-118.http://ijhe.sciedupress.com
 4. Halyna Kondratska Development of social and civil competencies of high school students. — Науковий журнал «Молодий вчений» №11(75) листопад Харків. 2019. — С. 903 – 910 .
 5. Kondratska G.D.   Budynkevich S.B. Volleyball  as a mеthod of myopia prevention in of 5-6 grades children  Norwegian journal of development of the international  Science №40/2020 / -p 43-48 .
 6. Кондрацька Галина, Проць Роман, Веселовський Анатолій //Проблемні питання підготовки футзального арбітра // Журнал «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» № 9 – Вінниця,  С.195-202.
 7. Кондрацька Галина, Самойлик Сергій, Максим’як Василь Cучасні підходи до формування культури здоров’я студентів// Фізична виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві 3(51)-2020 30.09.2020. _ Луцьк – 2020. С. 3-9.
 8. Кондрацька Г. Д. Наука і практика як основа підготовки конкурентноспроможних фахівців. — Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки» — Київ, 2020, с.138-141.
 9. Галина Кондрацька, Романяк Іван Значення легкої атлетики  у фізичній  підготовці юних спортсменів. — Дидактично-методичні аспекти фізичної культури. Збірник наукових праць за матеріалами І туру ХІV Всеукраїнської студентської  науково-практичної конференції 2019 Електронний ресурс – Херсон: ХДУ, С.70-72.
 10. Галина Кондрацька, Микола Зінчук Сучасні підходи до проведення занять з фізичної культури в учнів 5-9 класів. — Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Шляхи формування рухової активності молоді України» — Дрогобич : Посвіт,  2020 с. 6-11.
 11. Галина Кондрацька, Логин Аліна Методика початкового плавання в програмі фізичної культури для учнів початкових класів. — Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Шляхи формування рухової активності молоді України» — Дрогобич : Посвіт, 2020 с.21-28.

Федорищак Р.Л.

 1. Нalyna Kondratska, Аnna Chepeliuk, Roman Prots, Ivan Matieshin Original approaches to the study of techniques of performing attacks in volleyball / — Roman Fedorishchak . — The Asian International Journal of Life Sciences : ASIA LIFE SCIENCES Supplement 22(2): 511-523, 2020. ISSN 0117-3375.
 2. Кондрацька Г. Д., Чепелюк А.В., Федорищак Р.Л., Кушнір Р.Г Особливості термінової адаптації бігунів-стайєрів під час тренування в горах Journal of science. Lyon. – №5, 2020. – VOL.1 IISN 3475-3281.
 3. Роман Федорищак, Оксана Тарасюк, Назар Бішко Значення легкої атлетики у фізичній підготовці юних спортсменів.// Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С. 38-41.

Проць Р.О.

 1. Нalyna Kondratska, Аnna Chepeliuk, Roman Prots, Ivan Matieshin Original approaches to the study of techniques of performing attacks in volleyball / — Roman Fedorishchak . — The Asian International Journal of Life Sciences : ASIA LIFE SCIENCES Supplement 22(2): 511-523, 2020. ISSN 0117-3375.).
 2. Кондрацька Галина, Проць Роман, Веселовський Анатолій //Проблемні питання підготовки футзального арбітра // Журнал «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» № 9 – Вінниця,  С.195-202.
 3. Роман Проць, Роман Чопик, Орест Дуцяк, Використання інформаційних технологій у процесі навчання старшокласниць футзалу. — Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип. 26. Том 2. – 198 с., – С. 172-178. .
 4. Роман Проць, Орест Дуцяк, Микола Герчук Управління грою і виховне значення арбітра у фут залі. — Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, С. 90-94..

Кізло Н.Б.

 1. Даріуш Скальскі, Наталія Кізло, Міхал Туз, Ельжбєта Скальска, Лешек Томачковскі, Беата Вольска. Наркоманія серед молоді…..// Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія / монографія. – Поморський університет, 2020. – 254с. ISBN 978-83-89481-37-5 (0,5 др.ар) (авт. уч. 0,9); https://zenodo.org/record/4067030?fbclid=IwAR0kN3OL6VktPP6nu5VzS4uP0NrqqRrS2aiYr5cKLwqsNUauxOmJrnnorr0#.X6AIJeJR1PY
 2. Kizlo N.B., Musiyenko O. V., Chopyk R.V. Influence of adaptive physical education on motor possibilities, behavior and quality of life of children with autism. —  Health, sport, rehabilitation. – – №6 (2).– С.41-50. ISSN 2520-2685 (.
 3. Кізло Н., І.Турчик, Р.Чопик    Зміст та особливості внутрішньошкільного (інтрамурального)  спорту у США. — Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт/” Зб.наукових праць/ За ред. О.В.Тимошенка. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2020.  Випуск 3 (123) 20.  – С.143-147. ISNN 2311-2220 (.
 4. Наталя Кізло, Ірина Гурин Оздоровча аеробіка, як засіб мотивації до занять фізичною культурою дівчат-підлітків. — Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали  регіональної науково-практичної  конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020р.Дрогобич: Просвіта, – С. 58-63. .

Веселовський А.П.

 1. Кондрацька Галина, Проць Роман, Веселовський Анатолій //Проблемні питання підготовки футзального арбітра // Журнал «Фізична культура, спорт та здоров’я нації» № 9 – Вінниця,  С.195-202
 2. Анатолій Веселовський, Богдан Піць, Віталій Веселовський Організаційно педагогічні умови становлення майбутніх спеціалістів в області фізичної культури та спорту. — Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, – С.11-14.

Чепелюк А.В.

 1. Нalyna Kondratska, Аnna Chepeliuk, Roman Prots, Ivan Matieshin Original approaches to the study of techniques of performing attacks in volleyball / — Roman Fedorishchak . — The Asian International Journal of Life Sciences : ASIA LIFE SCIENCES Supplement 22(2): 511-523, 2020. ISSN 0117-3375
 2. Кондрацька Г. Д., Чепелюк А.В., Федорищак Р.Л., Кушнір Р.Г Особливості термінової адаптації бігунів-стайєрів під час тренування в горах Journal of science. Lyon. – №5, 2020. – VOL.1 IISN 3475-3281(0,6 др.ар/ 1автр. уч).
 3. Анна Чепелюк, Вікторія Дуб Принципи підготовки фахівців фізичного виховання до інноваційної професійної діяльності. — Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 березня 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет іменіВ.І. Вернадського, – С. 16-21.
 4. Анна Чепелюк, Світлана Сенюх, Андрій Журавчак Методи запобігання травматизму в пауерліфтингу. — Традиції та інновації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 березня 2020 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. – С. 21-24.
 5. Анна Чепелюк, Вікторія Дуб Проектна діяльність, як складова навчально-виховного процесу підготовки майбутніх вчителів фізичної культури. —  Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, 2020. – С.45-49.
 6. Анна Чепелюк, Світлана Сенюх, Розвиток витривалості на заняттях аеробікою у процесі фізичного виховання студентів. — Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, – С. 90-94.

Будинкевич С. Н.

 1. Kondratska G.D.   Budynkevich S.B. Volleyball  as a mеthod of myopia prevention in of 5-6 grades children  Norwegian journal of development of the international  Science №40/2020 / -p 43-48
 2. Budynkevych S. N., Musiyenko J. V., Mykhats L. V., Popovych S. I. Determination of the functional state of  the body using nontraditional research methods when performing the static exercise: “Prone press ups, static top position” (Cobra).  — Health, sport, rehabilitation. 2020. –V.6, N – P. 41-48.
 3. Світлана Будинкевич, Богдана Барабаш Вплив занять волейболом на функціональний стан підлітків. — Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, – С. 14-18.
 4. Світлана Будинкевич, Михайло Надич Розвиток рухової активності студентів під час карантину. — Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, – С. 54-58.
 5. Світлана Будинкевич, Ольга Гром Залучення дітей до виконання фізичних вправ в період карантину. — Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали регіональної науково-практичної конференції, м. Дрогобич, 14 травня 2020 р. – Дрогобич: Посвіт, – С. 84-90.