Бриндзя Ірина Володимирівна


кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біології та хімії
Контактні засоби зв’язку: i.bryndzia@dspu.edu.ua, ira_3107@ukr.net
Народилася 31 липня 1982 року в с. Старосілля Іваничівського району Волинської області. Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію магістра екології. З 2005 року працювала вчителем природознавства Стебницької спеціалізованої школи № 7. З 2008 року працюю на посаді викладача кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Протягом 2009 – 2013 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю: «Гідробіологія». Тема дисертаційного дослідження: « Гідроекологічні чинники формування вмісту та перетворення сполук азоту у воді колодязів на території Прикарпаття».

У 2017 році захистила дисертацію на тему: «Екологічна оцінка перетворення неорганічних сполук нітрогену у колодязях Прикарпаття» за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Автор 39 наукових праць: з них 34 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 6 у фахових виданнях України, 1 у міжнародних наукометричних базах даних (Web of Science), 9 у закордонних виданнях.

Основні наукові інтереси: моніторинг стану малих джерел водопостачання на територіях Прикарпаття з різним рівнем антропогенного навантаження.