Павлишак Ярослава Ярославівна

Павлишак Ярослава Ярославівна – доцент, кандидат сільськогосподарських наук

e-mail:
ya.pavlyshak@dspu.edu.ua
pavlyshak22@ukr.net

Освіта:
1990 р. –  закінчила Лішнянську СШ Дрогобицького району.
1990 – 1995 рр. – навчання в Тернопільському державному педагогічному інституті, спеціальність „Біологія та хімія”.
2003 р – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Трудова діяльність:
1996 р. – Передкарпатська дослідна станція ІЗіТ західного регіону УААН лабораторія землеробства.
2007 р. – старший науковий співробітник Передкарпатської дослідної станції ІЗіТ західного регіону УААН.
2005 р. – доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.
2013 – доцент кафедри біології та хімії.

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Павлишак Я.Я., Монастирська С.С. Біологія лікарських рослин. Методичні матеріали до лабораторних робіт для спеціальності 091 Біологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2023. 58 с. (3,63 д.а.).
 2. Павлишак Я. З досвіду вивчення лікарських рослин студентами – біологами. Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших soft-skillsXXI століття в освітньому процесі: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 6 березня – 16 квітня 2023. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С.319-323.
 3. Павлишак Я., Яциків У. Поширення HeracleumSosnowskyiManden у флорі Дрогобиччини. Сучасні тенденції розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (12 вересня 2023 р., м. Полтава). Полтава, 2023. С.60-61.
 4. Павлишак Я., Яциків У. Родючість ґрунтів Львівщини і проблеми їх збереження та відтворення. Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9 лютого 2023 р., м. Кременчук). Кременчук, 2023. С.8-9.
 5. Коссак Г.М., Гойванович Н.К., Павлишак Я.Я. Самовизначення та самокорекція як кінцевий етап реалізації життєвих планів старшокласників. Молодь і ринок.№ 3 (211) березень 2023. С.153-157. (фах вид. Index Copernicus)DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.276596
 6. Павлишак Я.Я., Даньків В.Я., Коссак Г.М. Аналіз флори «Лішнянського лісництва» (Дрогобицький район) Екологічні науки. Науково-практичний журнал.Вип.2.(47).2023.С.184-187.(фах.вид.)DOI:https://doi.org/10.32846/2306-9716/2023.eco.2-47.30
 7. Даньків В.Я., Петришин М.А., Павлишак Я.Я. Характеристика корів, дочок різних бугаїв симентальської породи в умовах Львівщини. Передгірне та гірськеземлеробство і тваринництво. 2023. Вип.73(2). С.140-153. (фах.вид.)DOI:10.32636/01308521.2023-(73)-2-10
 8. Donchev, T. Kavetskyy, O. Mushynska, O. Zubrytska, I. Briukhovetska, A. Pryima, H. Kolavchuk, N. Hoivanovych, L. Kropyvnytska, Y. Pavlyshak, T. Skrobach, G. Kossak, S. Monastyrska, А. Kiv. Computermodeloftrackbiosensor. Semicond. Phys. Quant. Electron. Optoelectron., 2022, V.25, #4. (Scopus, WoS, Q3; IF 0.58, OpenAccess).
 9. Павлишак Я., Даньків В. Таксономічний склад синантропної фракції флори Миколаївської ОТГ. Acta Carpath 2022. №1 (37). С. 45-50. (фах. вид.).
 10. Павлишак Я. Стан збереження популяцій рідкісних та зникаючих видів у флорі Львівщини. Acta Carpath 2022. № 2 (38). С.56-61. (фах. вид.).
 11. Павлишак Я.Я., Кречківська Г.В. Синантропні рослини в урбанофлорі Новий Розділ Львівської області. Екологічні науки. Вип.6 (39), 2021. С.199-203 (фах.вид., Index Copernicus.)
 12. Кречківська Г., Павлишак Я. Вивчення видового різноманіття афілофороїдних грибів у парках м. Дрогобич. ActaCarpathica, 2021. № 1 (35). P.36-42.
 13. PavlyshakY., KrechkivskaH., DankivV. Floristicdiversity of Nahuievychi state historical and cultural reserve. Acta Carpathica, 2021, № 2 (36). 52-58.
 14. V. Ya. Dankiv, M. A. Petryshyn,Ya.Ya. Pavlyshak.Development of heifers and dairy productivityof cows,doughters of different Simmental breed bulls Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Львів – Оброшине, 2022. Вип. (71) – 2. С. 228-244 (фах. вид.).
 15. Кречківська Г.В., Павлишак Я.Я. Видове різноманіття представників агарикоїдних гіменоміцетів території урочища «Помірки». Екологічні науки. Вип.1 (40), 2022. С.144-148 (фах. вид, IndexCopernicus.).
 16. Павлишак Я.Я., Даньків В.Я., Шпек М.П. Дендрофлористичний склад вуличних насаджень міста Дрогобич Екологічні науки.Вип.3.(42). 2022. С.175-180. (фах. вид.,IndexCopernicus).
 17. Павлишак Я.Я., Даньків В.Я. Аналіз адвентивної фракції флори Дрогобицького району Екологічні науки. Вип.4 (43). 2022. С.154-157 (фах. вид.,IndexCopernicus).
 18. , Krechkivska H., Dankiv V. Taxonomicdiversityoftreemedicinal plants inDrohobych.Chapter 10. Bioresources and HumanHealth. EditedbyAndrzej Krynski, GeorgesKamtohTebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2021, P.68-78 (за кордоном, у країнах ОЕСР)
 19. Hasiak I., Analysisof the systematic structureof the flora ofSkole district. Conferenceproceedings SMART SOCIETY 2021 (studentsection). 2021. Series: SS-06/01. P. 65-72
 20. Даньків В.Я., Дяченко О.Б., Павлишак Я.Я., Когут М.І. Екстер’єрні особливості та молочна продуктивність корів симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи у ТзОВ «Літинське». Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Львів – Оброшине, 2020. Вип. 68 (1). С. 189-204 (фах. вид.).
 21. Бриндзя І.В., Павлишак Я.Я., Кречківська Г.В. Місце технологій дистанційного навчання у системі підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін. Scientific and pedagogicalinternship «Effectivetrainingmethodsin the areaofbiology, geography, geology, chemistry and physics». November 16 – December 28, 2020. Lublin, Repablicof Poland. С. 8-11.(за кордоном, у країнах ОЕСР).
 22. Analysisof the adventitious flora fractionin the forest and meadowgroupsofDrohobych district. Acta Carpathica, 2020. № 33–34. P.60-66.
 23. Y.,Krechkivska H.V., Lushchak R. I.. Analysisof the current stateofmedicinal plants inIvano-frankivsk region and theiruseformedicinalpurposes. Chapter 12 HumanHealth: Realities and Prospects. Monographicseries. VolumeHealth and Nanobiotechnology. EditedbyNadiyaSkotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, AzizEftekhari, RovshanKhalilov. Drohobych: Posvit, 2020. P. 159-168.
 24. Krechkivska Н., Pavlyshak Y.,.Lushchak R.I. Species composition studyofwildmedicinal plants inHorodok district. Chapter 12 Stateofenvironment and humanhealth / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: PublishingHouseofPoloniaUniversity «Educator», 2020. P.141-150.
 25. Чепіль С., Гарасимяк О., Павлишак Я. Adventive species of flora in the forest and meadowgroupsof Drohobych district // Conferenceproceedings SMART SOCIETY 2020 (studentsection). Series: SS-05/01. P. 5-11.
 26. Pavlyshak, Krechkivska Н. Bioecologicalanalysisof the ephemeroidsof the flora ofSambir district // Acta Carpathica 31-32. 2019. P. 63-69.
 27. HoivanovychN.,PavlyshakY., AntonyakH. Influence of anthropogenic load in the city of Stryi on the functional state of photosynthetic apparatus of plants-indicators // Acta Carpathica 31-32.2019. P. 52-59.
 28. Ivasivka A., Fil V., Monastyrska S., MonitoryngoftuberculosisincidenceindifferentpopulationsegmentsofLvivregionfor the periodfrom 2012 to 2017 / Health and Biosensors. Chapter 9 / by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. Р. 112-120.
 29. Krechrivska H., Useof Vascular PlansasEnviromentalPhytoindicators / HumanHealth: Realities and Prospects. Monographiсseries. Health and Biosensors. Chapter 12 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4 P. 149-157.
 30. ,Krechkivska Н., Kossak Н., Shpek M., Machoń Т. The species composition of plants of the familyLamiaceaein the flora ofPrecarpathianregion and theirStateofenvironment and humanhealth / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: PublishingHouseofPoloniaUniversity «Educator», 2019. P. 108-116.
 31. Hoіvanovych N., Pavlyshak J.,Antonyak H. Morphometricfeaturesofindicator plants in conditions ofStebnykcity // Acta Carpathica 29-30. 2019. P. 53-59.
 32. Krechrivska H., Useof Vascular PlansasEnviromentalPhytoindicators / HumanHealth: Realities and Prospects. Monographiсseries. Health and Biosensors. Chapter 12 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4 P. 149-157.
 33. Коссак Г., Шпек М., Павлишак Я., Дрозд І. Формування дослідницьких компетентностей в студентів у процесі діяльності на навчально-дослідній ділянці. Молодь і ринок (IndexCopernicus). №7 (174). 2019. С. 41-45.