Адміністрація

Директор інституту — доктор педагогічних наук, професор
Лук’янченко Микола Іванович

Заступники директора інституту:

з навчальної роботи —
к.пед.н., доцент Чопик Роман Володимирович

з наукової роботи —
д. пед. н., професор Турчик Ірина Хосенівна

з соціальної роботи — старший викладач Лемешко Олександр Сергійович

Завідувачі кафедр:

кафедри теорії та методики фізичного виховання — к.пед.н., доцент Герасименко Світлана Юріївна

кафедри фізичної терапії, ерготерапії —
к. мед. н., доц. Закаляк Наталія Романівна

кафедри спортивних дисциплін і туризму — д. пед. н., професор Кондрацька Галина Дмитрівна

кафедри фізичного виховання — к. фіз. вих., доцент Слімаковський Олег Васильович