ВИТЯГ

з положення «Про відпустки студентів заочної форми навчання»

Відповідно до «Кодексу Законів про працю» і Закону України «Про відпустки» та постанови Кабінету Міністрів України № 634 від 28 червня 1997 р. для працівників, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, незалежно від форми власності, виду діяльності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи і навчаються у вищих навчальних закладах освіти за заочною формою передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток і відпусток без збереження заробітної плати. Додаткові оплачувані відпустки надаються на період:

-        сесій для осіб, які успішно навчаються у вищому навчальному закладі освіти (на першому та другому курсах – 30 календарних днів щорічно; на третьому і наступних курсах – 40 календарних днів щорічно);

-        складання державних екзаменів у вищому навчальному закладі освіти – 30 календарних днів;

-        підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) – два місяці у вищому навчальному закладі освіти третього і четвертого рівнів акредитації.

Тривалість додаткових відпусток працівникам, які здобувають вищу освіту на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за відповідними навчальними планами визначаються як і для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого закладу освіти.