КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 жовтня 1994 р. N 744

Київ

 

Про затвердження Положення про порядок призначення

академічних стипендій Президента України студентам вищих

навчальних закладів та аспірантам

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N45 (45-95-п) від 20.01.95

N107 (107-95-п) від 08.02.95

N413 (413-95-п) від 13.06.95

N780 (780-95-п) від 02.10.95

N37 (37-96-п) від 10.01.96

N835 (835-96-п) від 26.07.96

N1542 (1542-96-п) від 23.12.96)

 

(Дію Постанови поширено на ад'юнктів, слухачів та курсантів військових навчальних закладів Міністерства оборони згідно з Постановою КМ N 549 (549-98-п) від 23.04.98)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 (882-2004-п) від 12.07.2004) (У назві і тексті постанови слова "стипендії Президента України" в усіх відмінках замінено словами "академічні стипендії Президента України" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 882 (882-2004-п) від 12.07.2004)

 

На виконання Указу Президента України від 9 червня 1994 р. N 290 “Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам, що додається.

2. Ця постанова набуває чинності з 1 вересня 1994 року.

 

Прем’єр-міністр України                                                      В.МАСОЛ

 

Перший заступник Міністра

Кабінету Міністрів України                                                  І.ДОЦЕНКО

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 жовтня 1994 р. N 744

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам

(У назві і тексті Положення слова "стипендії Президента України" в усіх відмінках замінено словами "академічні стипендії Президента України" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 882 (882-2004-п) від 12.07.2004)

1. Академічні стипендії Президента України призначаються студентам-відмінникам вищих навчальних закладів України та аспірантам, які найбільш відзначилися в навчальній та науковій роботі.

(Розміри стипендій Президента України студентам-відмінникам та аспірантам з 1 січня 1995 р. збільшено в 1,17 раза згідно з Постановою КМ N 45 від 20.01.95)

(Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1542 (1542-96-п) від 23.12.96) (Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1542 (1542-96-п) від 23.12.96) (Абзац четвертий пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1542 (1542-96-п) від 23.12.96)

2. Кандидати на отримання академічної стипендії Президента України висуваються вченими (педагогічними) радами вищих навчальних закладів.

3. Призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії протягом місяця після її закінчення, аспірантам — один раз на рік наказами керівників міністерств і відомств, у функціональному управлінні яких перебувають вищі навчальні заклади.

4. Академічні стипендії Президента України студентам вищих навчальних закладів виплачуються після отримання наказу про їх призначення з першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної сесії, аспірантам — з дня призначення стипендії.

5. Розподіл академічних стипендій Президента України між вищими навчальними закладами різних рівнів акредитації здійснюється міністерствами, відомствами, у функціональному управлінні яких вони перебувають, у межах кількості стипендій, встановленої Міністерством освіти.

6. Позбавлення студентів вищих навчальних закладів та аспірантів академічних стипендій Президента України може бути здійснено рішенням вчених (педагогічних) рад за умови затвердження його керівникам міністерств і відомств, у функціональному управлінні яких перебувають вищі навчальні заклади.