П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

 

Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради

України студентам вищих навчальних закладів

 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 32, ст. 154)

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2188-VI (2188-17)

від 13.05.2010, ВВР, 2010, N 30, ст.403)

(У назві та тексті Постанови слова "заклади освіти" у всіх відмінках замінено словами "навчальних закладів" у відповідному відмінку згідно з Постановою ВР N 2188-VI (2188-17) від 13.05.2010)

 

З метою морального і матеріального заохочення здобуття вищої освіти студентами вищих навчальних закладів Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Заснувати для студентів вищих навчальних закладів, які виявили особливі успіхи в навчанні та науковій роботі, 500 іменних стипендій Верховної Ради України (далі - стипендії), у тому числі:

175 стипендій - студентам вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації;

325 стипендій - студентам вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2188-VI (2188-17) від 13.05.2010)

2. Установити такі розміри стипендій:

для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації - 900 гривень;

для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації - 1200 гривень.

(Пункт 2 в редакції Постанови ВР N 2188-VI (2188-17) від 13.05.2010)

3. Установити, що стипендії призначаються згідно з наказами керівників центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, щорічно з 1 вересня на один навчальний рік за результатами літнього семестрового контролю попереднього навчального року і виплачуються з коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів вищих навчальних закладів на стипендіальне забезпечення.

(Пункт 3 в редакції Постанови ВР N 2188-VI (2188-17) від 13.05.2010)

4. Кабінету Міністрів України:

1) щорічно під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України передбачати кошти загального фонду державного бюджету за відповідними бюджетними програмами, необхідні для виплати стипендій;

2) забезпечити:

встановлення Міністерством освіти і науки України квот центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, виходячи з кількості стипендій, встановлених пунктом 1 цієї Постанови; розроблення та затвердження Міністерством освіти і науки України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти Порядку призначення іменних стипендій Верховної Ради України.

(Пункт 4 в редакції Постанови ВР N 2188-VI (2188-17) від 13.05.2010) (Пункт 5 виключено на підставі Постанови ВР N 2188-VI (2188-17) від 13.05.2010) (Пункт 6 виключено на підставі Постанови ВР N 2188-VI (2188-17) від 13.05.2010)

 

 

Голова Верховної Ради України                                                  О.МОРОЗ