Меню

Факультет здоров’я людини та природничих наук. 2021 рік

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Спеціальність 091 «Біологія»

Спеціальність 014 Середня освіта «Біологія та здоров’я людини»

Спеціальність 101 «Екологія»
Спеціальність 014 «Середня освіта (Географія)»

Спеціальність 014 «Середня освіта (Фізична культура)»

Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

Спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Спеціальність 091 «Біологія»

Спеціальність 014 Середня освіта «Біологія та здоров’я людини»

Спеціальність 014 Середня освіта «Хімія»

Спеціальність 101 «Екологія» 
Спеціальність 014 «Середня освіта (Географія)»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Спеціальність 014 «Середня освіта (Фізична культура)»

Спеціальність  «Фізична терапія, ерготерапія»