Меню

↑ Повернутись до Бухгалтерська служба

Склад бухгалтерської служби

 

Заступник головного бухгалтера – Грицай Любов Орестівна.
Відповідальна за податкову звітність.
Тел. (03-244) 3-88-75
Заступник головного бухгалтера – Липецька Ірина Любомирівна.
Відповідальна за роботу з  Дрогобицьким управлінням державної казначейської служби України Львівської області
Тел. (03-244) 3-88-75
ГРУПА ПО НАРАХУВАННЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

тел. (03-244) 3-30-75

Провідний бухгалтер – Лакомчак Леся Євстахівна.
Відповідальна за нарахування заробітної плати професорсько-викладацького складу та науково-дослідному сектору.
Провідний бухгалтер – Короленко Ольга Іванівна.
Відповідальна за нарахування лікарняних, робота з фондом ССЗТВП, нарахування погодинної оплати праці.
Провідний бухгалтер – Романів Оксана Володимирівна.
Відповідальна за нарахування заробітної плати адміністрації, учбово-допоміжному та обслуговуючому персоналу.
ГРУПА ПО НАРАХУВАННЮ СТИПЕНДІЙ

тел. (03-244) 3-30-75

 

Провідний бухгалтер – Жовнірів Мар’яна Романівна.
Відповідальна за нарахування стипендії.
ГРУПА ПО ОБЛІКУ МАТЕРІАЛІВ

тел. (03-244) 3-88-75

 

Провідний бухгалтер – Тунська Світлана Ярославівна.
Відповідальна за облік комп’ютерної техніки, облік основних засобів, малоцінних та швидкозношуючих матеріалів.
Провідний бухгалтер – Івасечко Оксана Юріївна.
Відповідальна за ведення операцій по руху коштів на розрахункових рахунках університету, виписування довіреностей, розрахунки з дебіторами і кредиторами.
Тел. (03-244) 3-88-75

ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ СТУДЕНТІВ, НАРАХУВАННЯ ВІДРЯДЖЕНЬ

тел(03-244) 3-30-75

 

 

Провідний бухгалтер – Кафлик Галина Іванівна.
Відповідальна за нарахування оплати за навчання студентів денної та заочної форм навчання.
Провідний бухгалтер – Городецька Руслана Богданівна.

Відповідальна за нарахування оплати за проживання в гуртожитку та відряджень.

ПЛАНОВО – ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

Тел. (03-244) 3-88-75

Начальник планово-фінансового відділу – Том’як Мар’яна Ігорівна.
Відповідає за складання штатного розпису університету, складання кошторису, плану використання бюджетних коштів та змін до кошторису.
Провідний економіст – Капустяк Наталія Теофілівна.
Відповідає за нарахування орендної плати та плати за проживання в гуртожитках.
Економіст ІІ-ї категорії – Вінсковська Андріана Ігорівна.
Відповідальна за нарахування платних послуг, складання кошторису по вартості друку видавничих видань.