В інших наукових виданнях

1.       Волошин О. Р. Здоров’язбереження як домінантний аспект діяльності навчального закладу. Збірник наукових матеріалів ХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (elconf.com.ua) «Весняні наукові читання – 2019». 15 квітня 2019 року. Частина 6. м. Вінниця, 2019. С. 5 – 10.

2.       Волошин О. Р. Особливості побудови навчально-виховного процесу в школі на основі здоборв’язберігаючих освітніх технологій. «Взаємодія духовного й фізичного виховання встановленні гармонійно розвиненої особистості». Збірник статей за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. Слов’янськ-Краматорськ, 2019. С. 150 – 156.

3.       Волошин О. Р. Особливості освітнього процесу та його вплив на виховання здоров’язберігаючих компетентностей школярів. Science, socieny, education: topical issues and development prospects. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. Kharkiv. January 20–21, 2020, p. 389 – 393.

4.       Волошин О. Р., Копко І. Є.  Моніторинг професійної захворюваності серед учителів в умовах сталого розвитку «Стан природних ресурсів: перспективи їх  збереження та відновлення у контексті сталого розвитку». Збірник матеріалів ІV Міжнародної. науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 27–28 жовтня 2020 р. Дрогобич, 2020. С. 97 – 104.

5.       Клепач Г., Лупак О., Ковалів Я. Вміст деяких біологічно активних речовин у листі рослин Mentha piperita, вирощених у ґрунтово-кліматичних умовах Передкарпаття. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”. Дрогобич : Коло, 2020. С. 24–28.