Статті у фахових виданнях

 1. Шуляк А. В., Флюнт И. С., Филь В. М. Влияние бальнеотерапии на курорте Трускавець в комбинации с приемом препарата Канефрон®Н на литогенность мочи, а также сопутствующие метаболические и нейроэндокринно-иммунологические симптомы у пациентов с хроническим пиелонефритом и холециститом / А. В. Шуляк, И. С. Флюнт, В. Р. Флюнт, В. М. Филь и др. – Здоровье мужчины. – 2016. – № 1 (56). – С. 84 – 92.
 2. Лупак О. М. Формування продуктивності Calendula officinalis L. залежно від внесення стимуляторів росту та ґрунтово-кліматичних умов культивування / О. М. Лупак, М. П. Шпек, Г. Л. Антоняк // Вісник Львівського національного аграрного університету : агрономія. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2016. – № 20. – С. 60 – 65.
 3. Кузан М., Магльований А., Матрошилін О. Лікувальна фізична культура як основний засіб фізичної реабілітації хворих на сечокам’яну хворобу // Фізична активність, здоров’я і спорт, 2016. – № 1 (23). – С. 53 – 62.
 4. Волошин О. Р. Проблема реалізації здоров’язберігаючих ідей в освітньому процесі // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (86) 17. – Київ, 2017. – С. 66 – 70.
 5. Волошин О. Р. Раннє сексуальне життя молоді як чинник поширення ВІЛ-інфекції // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 143. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2017. – С. 323 – 327.
 6. Дрозд І., Шпек М., Лупак О., Литвин О. Вплив біологічних особливостей сорту на якісні показники льону олійного в умовах Передкарпаття України // Вісник Львівського Національного аграрного університету: агрономія, Львів : Львів. нац. аграр. ун-т, 2017, № 21. –  С. 122 – 127.
 7. Ковальчук Г. Я., Лупак О. М. Оцінка адаптаційних можливостей та рівня фізичного здоров’я учнів ліцею // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (86) 17. – Київ, 2017. – С. 147 – 151.
 8. Копко І. Є., Стець В. І. Копметентісний підхід у формуванні готовності майбутнього вчителя до роботи в умовах інклюзивної освіти // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (86) 17. – Київ, 2017. – С. 162 – 169.
 9. Лупак О. М., Клепач Г. М. Антоняк Г. Л. Вплив біостимуляторів на активність ензимів Антиоксидантної системи у рослинах Calendula officinalis L. в умовах західного лісостепу України // Науковий журнал Львівського національного університету імені Івана Франка «Біологічні студії». – Том 11. – № 3 – 4, 2017. – С. 28 – 29.

10.  Derkach I. A., Priyma O. B., Loskutov A. E., Fetsyak Ya. V., Irodenko V. V., Petryshyn O. Ya., Bosak M. V., Sumtsova O. O., Zukov W. Minimal invasive for patients with urolithiasis with early postoperative rehabilitation in Truskavets. Journal of Education, Health and Sport. – 2017; 7 (7). –  Р. 101 – 110.

11.  Філь В. М., Копко І. Є. Оцінка біологічного віку за показниками фізичної працездатності у студентів ігрових видів спорту // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Випуск 5 К (86) 17. – Київ, 2017. – С. 351 – 354.

 1. Флюнт И.С. Взаимодействие тонкого и физического тел человека. Взаимосвязь с коcми-ческим миром. Тела человека (материя) // Кардиология. – № 1 (25). – 2017. – С. 118 – 126.
 2. Flyunt Viktor R., Flyun Igor-Severyn S., Fil’ Vitalij M., Kovbasnyuk Marta M., Hryvnak Rostyslav F., Popel Svitlana L., Zukow Walery. Relationship between caused by drinking of bioactive water Naftussya changes in urine lithogeniciti and neuro-humoral-immune factors in humans with theirs abnormalities. Journal of Education, Health and Sport. – 2017; 7 (3). – Р. 11 – 30.
 3.  Igor-Severyn S Flyunt, Vira Y Musiyenko, Nataliya L Horko-venko, Vitaliy M Fil, Anzhela S Ivassivka, Walery Zukow. Some hormonal, lipid and haemodynamic maintenances of alternative veqeto-tropic effects of balneotherapy on SPA Truskavets // Journal of Education, Health and Sport. – 2017; 7 (11). – Р. 288 – 293.
 4. Волошин О. Р., Копко І. Є. Формування валеологічної культури особистості у підлітковому віці як інтегративної якості. Topical issues of the development of modern science. Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference. Sofia, Bulgaria, 11–13 March 2020, p. 162 – 171.
 5. Волошин О. Р. Формування здоров’язбережувальних технологій у контексті сучасної школи. Modern science: problems and innovations. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference Stockholm, Sweden, 3–5  May 2020, p. 480 – 489.
 6. Волошин О. Р., Копко І. Є. Взаємозв’язок фізичного розвитку  у школярів із станом зору. The 14th International youth conference “Perspectives of science and education” (January 17, 2020) SLOVO/WORD, New York, USA. 2020, p. 116 – 121.