Результати анкетування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (ОП «Середня освіта (Географія) (120 кредитів ЄКТС)