Описи дисциплін навчального плану освітньої програми “Середня освіта (Хімія та інформатика)”