Описи дисциплін навчального плану освітньої програми “Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)”