Силабуси дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія

 1. Аналітична хімія
 2. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 3. Біогеорафія
 4. Біоекологія 2021
 5. Біоекологія 2018
 6. Біологія
 7. Біосферологія
 8. Біонергична хімія
 9. Виробнича практика
 10. Вступ до спеціальності
 11. Геоботаніка
 12. Географічне краєзнавство
 13. Географія рослин і тварин
 14. Географія глобальних проблем
 15. Геоекологія
 16. Геологія з основами геоморфології
 17. Гідрологія
 18. Грунтознавство
 19. Демекологія
 20. Екологічна експертиза
 21. Екологічна безпека
 22. Екологія лісу
 23. Екологія людини
 24. Екологія сільськогосподарського виробництва
 25. Екосистемологія 2021
 26. Екосистемологія 2018
 27. Екотоксикологія
 28. Екологічна освіта і культура
 29. Екологічне виховання
 30. Загальна екологія
 31. Загально-екологічна практика
 32. Загальне землезнавство
 33. Захист від енергетичних забруднень
 34. Зональне різноманіття
 35. Іноземна мова
 36. Інформатика та системологія
 37. Інформаційно-комунікаційні технології
 38. Історія України
 39. Історія української державності
 40. Картографія з основами топографії
 41. Ландшафтне та біологічне різноманіття
 42. Ландшафто-екологічна практика
 43. Ландшафтознавство та ландшафтна екологія
 44. Лікарські рослини
 45. Метеорологія
 46. Моделювання і прогнозування стану довкілля
 47. Моніторинг довкілля
 48. Нормування антропогенного навантаження на довкілля
 49. Організація управління в екологічний діяльності
 50. Основи вищої математики
 51. Основи наукових досліджень
 52. Основи фітотерапії
 53. Основи фіто- та зооекології  
 54. Охорона атмосферного повітря
 55. Популяційна екологія
 56. Природоохоронне законодавство
 57. Промислова екологія
 58. Радіоекологія
 59. Рослинні угрупування Землі
 60. Синекологія
 61. Соціоекологія
 62. Техноекологія
 63. Техноекологія та урбоекологія
 64. Фізичне виховання
 65. Фізика
 66. Філософія
 67. Хімія навколишнього середовища
 68. Хімія