Силабуси дисциплін навчального плану підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія

 1. Аналітична хімія
 2. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 3. Біогеорафія
 4. Біоекологія
 5. Біосферологія
 6. Біонергична хімія
 7. Виробнича практика
 8. Вступ до спеціальності
 9. Геоботаніка
 10. Географічне краєзнавство
 11. Географія рослин і тварин
 12. Геоекологія
 13. Геологія з основами геоморфології
 14. Гідрологія
 15. Грунтознавство
 16. Демекологія
 17. Екологічна експертиза
 18. Екологічна безпека
 19. Екологія лісу
 20. Екологія людини
 21. Екологія сільськогосподарського виробництва
 22. Екосистемологія
 23. Екотоксикологія
 24. Екологічна освіта і культура
 25. Екологічне виховання
 26. Загальна екологія
 27. Загальне землезнавство
 28. Захист від енергетичних забруднень
 29. Зональне різноманіття
 30. Іноземна мова
 31. Інформатика та системологія
 32. Історія України
 33. Історія української державності
 34. Картографія з основами топографії
 35. Ландшафтне та біологічне різноманіття
 36. Ландшафто-екологічна практика
 37. Ландшафтознавство та ландшафтна екологія
 38. Лікарські рослини
 39. Метеорологія
 40. Моделювання і прогнозування
 41. Моніторинг довкілля
 42. Нормування антропогенного навантаження
 43. Організація управління в екологічний діяльності
 44. Основи наукових досліджень
 45. Основи фітотерапії
 46. Основи фіто- та зооекології  
 47. Охорона атмосферного повітря
 48. Популяційна екологія
 49. Природоохоронне законодавство
 50. Промислова екологія
 51. Радіоекологія
 52. Рослинні угрупування Землі
 53. Синекологія
 54. Соціоекологія
 55. Техноекологія
 56. Техноекологія та урбоекологія
 57. Фізичне виховання
 58. Філософія
 59. Хімія навколишнього середовища