Описи дисциплін навчального плану освітньої програми “Середня освіта (Географія, біологія та здоров’я людини)”