0401 Природничі науки, 6.040104 Географія* – Перший (бакалаврський) рівень