014 Середня освіта (Хімія)

Освітня програма «Середня освіта (Хімія та інформатика)»