014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Освітня програма «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, хімія)»