10 Природничі науки, 101 Екологія – Перший (бакалаврський) рівень