10 Природничі науки, 101 Екологія – Перший (бакалаврський) рівень

 1. Іноземна мова
 2. Інформатика і системологія
 3. Вища математика
 4. Гідрологія
 5. Геологія з основами геоморфології
 6. Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства
 7. Метеорологія і кліматологія
 8. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 9. Фізика
 10. Філософія
 11. Хімія з основами біогеохімії
 12. Історія української державності
 13. Історія української культури
 14. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 15. Загальне землезнавство
 16. Фізичне виховання
 17. Біологія
 18. Вступ до спеціальності
 19. Екологічна безпека
 20. Оцінка впливу на довкілля
 21. Екологія людини
 22. Економіка природокористування
 23. Загальна екологія
 24. Заповідна справа
 25. Курсова робота з екології
 26. Ландшафтознавство та ландшафтна екологія
 27. Моделювання і прогнозування стану довкілля
 28. Моніторинг довкілля
 29. Нормування антропогенного навантаження
 30. Організація управління в екологічній діяльності
 31. Природоохоронне законодавство
 32. Психологія
 33. Техноекологія та урбоекологія
 34. Теми кваліфікаційних робіт 
 35. Виробнича практика
 36. Загально-екологічна практика
 37. Ландшафтно-екологічна практика
 38. Екологія лісу
 39. Картографія з основами топографії
 40. Основи наукових досліджень
 41. Соціоекологія
 42. Біоекологія
 43. Біогеографія
 44. Геоботаніка
 45. Екологічна експертиза
 46. Екологічне виховання
 47. Захист від енергетичних забруднень
 48. Основи фіто- та зооекології
 49. Охорона і раціональне використання рослинного і тваринного світу
 50. Охорона і раціональне використання природних ресурсів
 51. Синекологія
 52. Утилізація побутових і промислових відходів