0401 Природничі науки, 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування – Перший (бакалаврський) рівень

  1. Етика і естетика
  2. Логіка
  3. Філософія
  4. Історія української культури
  5. Філософія освіти