014 Середня освіта (Хімія, Інформатика) – Перший (бакалаврський) рівень

5.1. Загальна хімія

5.2. Неорганічна хімія

5.3. Історія хімії

5.4. Біоорганічна хімія

5.5. Біонеорганічна хімія

5.6. Аналітична хімія

5.7. Будова речовин

5.8. Органічна хімія

5.9. Біохімія

5.10. Високомолекулярні сполуки

5.11. Фізико-хімічні методи дослідження

5.12. Основи хімічної технології

5.13. Основи наукових досліджень в хімії

5.14. Токсикологічна хімія

5.15. Хімія барвників

5.16. Методика викладання хімії

5.17. Методика розв’язання задач з хімії

5.18. Фізична і колоїдна хімія

5.19. Моделювання хімічних та екологічних процесів

5.20. Осн. пед вимірювань та моніторинг якості освіти

5.21. Хімічний контроль об’єктів довкілля

5.22. Хімія навколишнього середовища

5.23. Неорганічний синтез

5.24. Органічний синтез

5.25. Зміст хім. освіти у сер. навч. закладах

5.26. Демонстраційний експеримент в школі

5.27. Охорона праці та цивільний захист

5.28. К. р. з педагог., псих. та методики викладання хімії

5.29. К. р. з хімічних дисциплін

5.30. Лабораторно-хімічна практика

5.31. Практика: Комп’ютерні технології в хімії

5.32. Педагогічна практика

5.33. Практика: Техніка шкільного хімічного експерименту

5.34. Філософія

5.35. Історія української культури