Монографії

 1. Нейроендокринно-імунні аспекти впливу на організм біоактивної води Нафтуся: монографія / І. С. Флюнт, В. М. Філь, І. Л. Попович, Т. М. Повєткіна. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 312 с.
 2. Fil’ V. Electrokinetic index of buccal epitnelium correlated with some functional and metabolic parameter / V. Fil’, І. Kyrylenko, І. Popovych // Promoting healthy lifestyle. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 1. – Drohobych : Posvit, 2016. – Р. 231 – 240.
 3. Копко І. Є., Філь В. М. Прогностична цінність визначення біологічного віку у хлопців пубертатного віку для диференційованого підходу до фізичного виховання / І. Є. Копко, В. М. Філь // Promoting healthy lifestyle. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 1. – Drohobych : Posvit, 2016. – Р. 256 – 262.
 4. Лупак О. М. Біологічно-активні властивості природної та культурної форм Matricaria Recutita / О. М. Лупак, Г. М. Клепач, Г. Л. Антоняк // Promoting healthy lifestyle. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 1. – Drohobych : Posvit, 2016. – Р. 59 – 65.
 5. Ковальчук Г. Я. Соціально-педагогічні аспекти профілактики йододефіциту серед студентської молоді / Г. Я. Ковальчук, В. І. Стахів, М. М. Нестер // Promoting healthy lifestyle. Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 1. – Drohobych : Posvit, 2016. – Р. 107 – 115.
 6. Івасівка А. С., Філь В. М. Вплив температурного режиму на якість та безпеку кулінарної продукції // Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. «Healts and Environment», edited by Nadiya Skotna. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 109 – 118.
 7. Копко І. Є., Філь В. М., Мусіна С., Пітельйон Л. Теоретичне обґрунтування підвищення стресостійкості студентів на основі моніторингу психофункціонального стану // Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. «Healts and Environment», edited by Nadiya Skotna. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 118 – 129.
 8. Волошанська О., Філь В. М. Аналіз морфометричних показників внутрішніх органів у дітей з церебральним паралічем // Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. «Healts and Environment», edited by Nadiya Skotna. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 231 – 239.
 9. Волошин О. Р., Копко І. Є. Мусіна С., Паесбруґґе І. Мотиваційне здоров’язбережувальне ставлення молоді до занять фізичними вправами // Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. «Healts and Environment», edited by Nadiya Skotna. – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 359 – 369.
 10. Ковальчук Г. Я., Лупак О. М., Денолф А.-М.  Використання тренінгової роботи з метою профілактики серцево-судинних захворювань серед студентської молоді // Human health: realities and prospects : monographic series. Volume 2. «Healts and Environment», edited by Nadiya Skotna.  – Drohobych : Posvit, 2017. – Р. 369 – 380.
 11. Ковальчук Г. Я., Лупак О. М. Раціональне харчування як важливий чинник здоров’я студентів // Колективна монографія за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука «Загальна теорія здоров’я і здоров’язбереження». – Харків, 2017. – С. 114 – 119.
 12. Matroshylin O., Fil V., Kovalchuk H. Nutrition and medical mineral water in complex non-medicametal rehabilitation of patients with peptic ulcer disease // Ecology and human health, edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. – Czestochowa: 2018. – Р. 86 – 100.
 13. Kovalchuk H., Lupak O., Musina S., Pittelion L. Nutrition state of student youth in current conditions // Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 3. «Health and Nutrition», edited by Nadiya Skotna.  Drohobych : Posvit, 2018. – Р. 215 – 226.
 14. Matroshylin O., Fil V., Mizerska K., Kosior-Lara A. Justification the energy adequacy of the diet in complex sanatorium rehabilitation of patients with arterial hypertension // Ecology and human health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. – Czestochowa: Educator, 2018. – Р. 53 – 64.
 15. Antonyak H., Pershyn O., Panas N., Lupak O., Hoivanovych N., Savytska O., Zhylishchych  Y. Iodine in the diet and human health // Ecology and human health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. – Czestochowa: Educator, 2018. – Р. 35 – 52.