Науково-дослідна лабораторія «Медико-біологічні проблеми здоров’я людини»

Адреса (поштова): 82100, Україна, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 23

Електронна адреса: galynakovalchuk5@gmail.com

Ковальчук Галина Ярославівна

Керівник лабораторії

кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології
Ковальчук Галина Ярославівна.

Науково-дослідна лабораторія «Медико-біологічні проблеми здоров’я людини» (НДЛ МБПЗЛ) створена наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ) № 16-кн від 30 серпня 2013 р. з метою:

  • проведення моніторингових досліджень рівня здоров’я, способу життя, поширеності чинників ризику  захворювань серед різних вікових груп населення;
  • здійснення профілактики захворювань та шкідливих звичок; вивчення впливу на організм людини природних та преформованих лікувальних факторів Дрогобицького регіону;
  • поглиблення фахової підготовки студентів біолого-природничого факультету; реалізації наукового, організаційного та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
  • налагодження зв’язків з освітніми закладами, вітчизняними науково-дослідними установами, організаціями та закордонними інституціями;
  • надання можливості студентам університету займатись науково-дослідницькою діяльністю, що стосуються медико-біологічних аспектів здоров’я людини.