Результати роботи

Наукові результати роботи за 2017 – 2021

Залучення студентів до роботи у науково-дослідній  експериментальній хімічній лабораторії кафедри біології та хімії

Протягом 2017-2020 років відібрано проби води річки Дністер та  верхів’я річки Стрий та проаналізовано санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води. Проби  води відбирали посезонно (зима, весна, літо, осінь). Проведено дослідження органолептичних  та фізико-хімічних показників даних водних джерел. До органолептичних показників належать наступні: прозорість, запах, колір. смак та присмак. До фізико-хімічних показників відносять наступні: водневий показник, загальна твердість, вміст хлоридів, сульфатів, кальцію та магнію. Результати досліджень свідчать про те, що відіібрані взірці водних джерел відповідають вимогам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПін2.2.4-171-10).