Результати роботи

Наукові результати роботи за 2016 – 2017

У 2015 році завершено наукові  дослідження по вивченню хімічного складу природних джерел Дрогобицького, Сколівського, Турківського та Старосамбірського районів.

Досліджено  5 природних джерел  Турківського району, в яких проаналізовано основні гідрохімічні показники, що дали можливість визначити загальну твердість  природньої води. Проведено класифікацію води досліджених природних джерел за твердістю. Встановлено, що за розрахованим еквівалентним співвідношенням сумарного вмісту іонів кальцію та магнію із іонами гідрогенкарбонату твердість  більшості досліджуваних джерел має тимчасовий характер.

Досліджено 11 природних джерел Сколівського району Львівщини за наступними показниками: визначення вмісту хлорид-йонів; вимірювання питомої електропровідності та оцінка мінералізації води; вимірювання окисно-відновного потенціалу води (Еh); визначення рН води; визначення кислотності та лужності води. Виміряно питому електропровідність води досліджуваних джерел, отримані значення якої свідчать, що питома електропровідність води знаходиться в межах від 250 до 753 мкСм/см. Оцінено мінералізацію досліджуваних вод, значення якої коливається в межах від 125,0 мг/л до 376,5 мг/л. Відповідно до отриманих результатів води переважної більшості досліджуваних джерел можна віднести до категорії ультрапрісних та прісних вод. За нормативними показниками значення питомої електропровідності та мінералізації води всіх досліджуваних джерел не перевищують допустимих норм.

Відібрано про­би та проаналізовано санітарно-хімічні показники без­печ­ності та якості питної води 9 природних джерел Дрогобицького району. Природні водні джерела досліджували за як за органолептичними (запах, забарвленість, каламутність, смак та присмак) та фізико-хімічними (загальна жорсткість, рН, вміст Са, Mg) показниками. Відібрані проби природних джерел  відповідають вимогам Державних санітарних норм та пра­вил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПін2.2.4-171-10).