Історична довідка

Науково-дослідна лабораторія хімії, екології та нетрадиційних джерел енергії (НДЛ ХЕНДЕ) створена наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ)

№ 8-кн від „12” квітня 2007 р. з метою:

  • організації на наукових засадах пошукових робіт в галузі хімії, екології та поновлювальних джерел енергії з біомаси;
  • опрацювання в лабораторних умовах параметрів синтезу, очистки біопалив з біомаси (рідких, твердих, газоподібних);
  • поглиблення фахової підготовки студентів біологічного факультету;
  • формування наукової школи з хімії, екології, відновлювальної енергії з біомаси та спеціальних біохімічних дисциплін;
  • поглиблення зв’язків з підприємствами та академічними інституціями.

Керівником НДЛ призначено доцента кафедри біології та хімії, кандидата технічних наук Прийму Андрія Мирославовича.