Співпраця

Співпраця з науковими установами та ВНЗ

Співпраця з навчальними та науковими установами, організаціями та підприємствами України.

У рамках діяльності лабораторії виконуються спільні завдання з такими установами, організаціями та підприємствами України:

Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАНУ (м. Трускавець).

Національний університет «Львівська політехніка»

кафедра аналітичної хімії.

Львівський обласний проектно-технологічний центр родючості грунтів „Облдержродючість”.

Міжнародна співпраця здійснюється із:

Бельгійською інституцією «DISOP». У рамках співпраці відбувається оснащення лабораторії устаткуванням.

Жешувським університетом. Реалізується спільний проект за фінансування Євросоюзу «Integracja srodowisk naukowych pogranicza polsko-ukrainskiego».