Науково-дослідна лабораторія хімії, екології та нетрадиційних джерел енергії

Адреса (поштова): 82100, Україна, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 23

Електронна адреса: kafedra_anatomii@ukr.net

Прийма Андрій Мирославович

Керівник лабораторії

кандидат технічних наук, доцент кафедри біології та хімії
Прийма Андрій Мирославович.

Напрямки діяльності , тематика досліджень:

Дослідження хіміко-екологічних параметрів екосистем Передкарпаття.

Головними завданнями лабораторії є:

  • розробка та реалізація наукових програм дослідження методів виробництва біопалива з біомаси у співпраці з науковими підрозділами НАН України та іншими спеціалізованими науково-дослідними організаціями;
  • надання можливості студентам та аспірантам ДДПУ займатись науково – дослідницькою діяльністю з хімії, екології та методів отримання нетрадиційної енергії з біомаси;
  • практичне ознайомлення студентів біологічного факультету ДДПУ з методикою отримання нетрадиційних видів енергії з біомаси;
  • створення інформаційної бази даних з досліджуваних проблем;
  • публікація наукових статей за результатами наукових досліджень;
  • участь у науково-технічних форумах за тематикою досліджень.