Науково-дослідна лабораторія експериментальної біології

Адреса (поштова): 82100, Україна, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 23

Електронна адреса: pavlishko@yahoo.com

Клепач Галина Миколаївна

Керівник лабораторії

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та хімії
Клепач Галина Миколаївна.

Науково – дослідна лабораторія експериментальної біології (НДЛ ЕБ) створена наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ)

№ 16-кн від „30” серпня 2013 р. з метою:

  • організації на наукових засадах пошукових та прикладних робіт у різних галузях біології;
  • поглиблення фахової підготовки студентів біологічного факультету;
  • формування наукової школи з біології;
  • налагодження зв’язків з вітчизняними науково-дослідними установами, організаціями та закордонними інституціями;
  • реалізації наукового, організаційного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу студентів.