Історична довідка

Науково – дослідна лабораторія екології та моніторингу довкілля створена наказом ректора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (ДДПУ) №16-КН від „30” серпня 2013 р. з метою:

  • організації на наукових засадах пошукових та прикладних досліджень у різних галузях екології й охорони довкілля;
  • поглиблення фахової підготовки студентів біологічного факультету;
  • формування наукової школи з екології;
  • налагодження зв’язків з вітчизняними підприємствами, установами, організаціями та закордонними установами;
  • реалізації наукового, організаційного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

Керівником НДЛ ЕМД було призначено доцента кафедри екології та географії, канд. тех. наук Сеньківа В.М.