Науково-дослідна лабораторія екології та моніторингу довкілля

Адреса (поштова): 82100, Україна, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Т.Шевченка, 23

Електронна адреса: v_senkiv@ukr.net

Сеньків Віктор Миколайович

Керівник лабораторії

кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та географії
Сеньків Віктор Миколайович.

Напрями діяльності, тематика досліджень:

Дослідження природних та техногенно змінених екосистем Передкарпаття

Головними завданнями лабораторії є:

  • розробка та реалізація наукових і прикладних проектів у галузях екології й охорони довкілля;
  • співпраця у рамках наукових та освітніх екологічних проектів з вітчизняними та закордонними установами;
  • надання можливості студентам, аспірантам та викладачам ДДПУ займатись науково-дослідницькою діяльністю в галузі екології;
  • впровадження результатів розробок лабораторії у навчальний процес ДДПУ;
  • створення інформаційної бази даних моніторингових досліджень;
  • публікація наукових статей за результатами наукових досліджень;
  • участь у наукових конференціях та форумах за тематикою досліджень.