↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Волошин Сузанна Василівна

Волошин Сузанна Василівна – старший викладач, кандидат педагогічних наук

e-mail:

suzannavoloshun@ukr.net

 

 

 

 

 

 

Освіта:

1999 р. – закінчила Залужанську СЗШ І ступеня Дрогобицького району;

2003 р. – закінчила Снятинську СЗШ І-ІІ ступенів Дрогобицького району;

2005 р. – закінчила Дрогобицький державний педагогічний ліцей;

2005 – 2011 рр. – навчалася у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, спеціальність «Менеджмент організацій» (отримала диплом бакалавра та спеціаліста з відзнакою);

2010 – 2011 рр. – навчалася у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність «Менеджмент організацій» (отримала диплом магістра з відзнакою);

2016 р. – закінчила Дрогобицький державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Початкова освіта»;

2016 – 2018 рр. – навчалася в аспірантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

2018 р. – закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Біологія»;

2019 р. – захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Трудова діяльність:

2006 р. – працювала вихователем в спортивно-оздоровчому таборі «Смерічка» Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

2011 – 2015 рр. – викладач Вищого професійного училища № 19 м. Дрогобича;

2019 – 2020 рр. – спеціаліст з обслуговування клієнтів в АТ КБ «ПриватБанк»;

2020 – 2021 рр. – спеціаліст Українсько-бельгійського центру при біолого-природничому факультеті Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

2021 р.– до сьогодні – старший викладач кафедри біології та хімії біолого-природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Стахів Л., Пантюк М., Волошин С. Педагогічні технології у початковій школі: навчально-методичний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. 98 с.
 2. Стахів В.І., Фарафонов С.Ж., Волошин С.В. Токсикогенні рослини природних пасовищ Прикарпаття і можливі кормові отруєння тварин під час випасання / Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року) /ДСЛР ІАП НААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2021. C.336-340.
 3. Стахів В., Стахів Л., Волошин С. Поширеність гельмінтозних захворювань серед населення міста Дрогобича та Дрогобицького району / матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (22 вересня 2021 року) „Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку”: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип..72. С.3-6.
 4. Kondiuch T., Stakhiv V., Voloshun S. Extracurricular activities of students as a means of deepening knowledge of biology /Conference proceedings (Student section). Edited by Svitlana Voloshanska, Svitlana Monastyrska, Nataliia Hoivanovych. Czestochowa, 2021. С. 104-109.
 5. Стахів Л., Стахів В., Волошин С. Формування креативних компетентностей майбутнього вчителя закладів загальної середньої освіти в умовах модернізації вищої школи. Молодь і ринок, 2021. № 9 (195). С. 110-114.
 6. Височан Л.М., Стахів Л.Г., Волошин С.В. Патріотичне виховання майбутніх учителів початкових класів (на прикладі проведення виховного заходу „Чарівний світ вишиванки”) / Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки: зб. тез ІІ Міжнародної онлайн конференції, 20 травня 2021 р. (електронне видання). Київ: Педагогічна думка, 2021. С. 29-32.
 7. Стахів Л., Волошин С. Методика навчання соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі у початковій школі: навчально-методичний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. 76 с.
 8. Стахів Л., Шаран О., Волошин С. Технологія формування творчої особистості: методика складання дидактичних казок: навчально-методичний посібник. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. 54 с.
 9. Stakhiv L., Stakhiv V., Voloshun S. Social and health preservation education sector of primary school through the prism of analysis of modern educational documents. Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume 5. „Health and Nanobiotechnology”, edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych : Posvit, 2020. Р. 201-210.
 10. Волошин С.В., Квас О.В. Патріотичне виховання учнів початкової школи засобами музейної педагогіки : методичні рекомендації (на допомогу вчителеві початкової школи). Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. 82 с.
 11. Волошин С.В. Патріотичне виховання учнів початкової школи засобами музейної педагогіки. Автореферат дис… на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. Київ, 2019. 20 с.
 12. Волошин С.В., Квас О.В. Формування патріотичної вихованості в учнів початкової школи засобами музейної педагогіки. Молодь і ринок. 2018. № 11 (166). С.18-22.
 13. Волошин С.В. Музейна педагогіка в початковій школі: методичні рекомендації до проведення спецкурсу [для студентів ЗВО]. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. 40 с.
 14. Волошин С.В., Квас О.В. Видова різноманітність музеїв України при навчальних закладах у контексті патріотичного виховання учнів початкової школи. Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика” Сєвєродонецьк, 2017. Вип. 1 (76). С. 40-57.
 15. Волошин С.В. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності вчителя початкової школи у спектрі використання музейної педагогіки. Молодь і ринок. 2017. № 7 (150). С. 180-186.
 16. Волошин С.В., Пантюк М.П., Стахів Л.Г. Діяльність громадських музеїв як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи. Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej „Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju”. Warszawa: Wydawca: Sp.zo.o. “Diamondtradingtour”, 2017. S. 43-50.
 17. Волошин С.В., Пантюк М.П., Стахів Л.Г. Сучасна українська початкова школа в умовах реформування. Zbior artykulow naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (online) zorganizowanej dla pracownikow naukowych uczelni, jednostek naukowobadawczych oraz badawczych z panstw obszaru bylego Zwigzku Radzieckiego oraz bylej Jugoslawii. Warszawa, 2017. S. 39 – 47.
 18. Voloshyn S.V. Educational potential of museums in implementation of patriotic education of primary scool students at educational institutions. Acta Carpatica 27. Rzeszow, 2017. №28. S. 137-144.
 19. Волошин С.В. Методичний інструментарій музейної педагогіки у сучасній початковій школі. Zbior artykulow naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (online) zorganizowanej dla pracownikow naukowych uczelni, jednostek naukowobadawczych oraz badawczych z panstw obszaru bylego Zwigzku Radzieckiego oraz bylej Jugoslawii. Warszawa, 2017. S. 141-147.
 20. Стахів Л.Г., Волошин С.В. Суб’єкт-суб’єктні стосунки вчителя та учня початкової школи – шлях до особистісно-зорієнтованого навчання і виховання // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. Інститут проблем виховання НАПН України. К., 2017. Вип. 21. Кн. 2. С.278-290.