↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Волошанська Світлана Ярославівна

 1. Волошанська, Світлана Ярославівна Імунологія [Текст]: метод. вказівки до практ. занять : для студ. ОР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040102 “Біологія” заочн. ф-ми навч. / Світлана Ярославівна Волошанська, Світлана Монастирська, Наталія Коваль; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 38 с.
 2. Волошанська, Світлана Ярославівна Зоологія (розділ “Безхребетні”) [Текст]: метод. матер. до провед. лаборат. занять для студ. напр. підг. “Біологія” денної ф-ми навч. / Світлана Ярославівна Волошанська, Василь Іванович Стахів, Наталія Гойванович; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 116 с.
 3. Шимонко І.Т., Рогаля Ю.Л., Волошанська С.Я., Філь В.М. Основи медичних знаньпідручник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана франка, 2014. – 272 с.
 4. Волошанська С.Я, Монастирська С.С., Гойванович Н.КМетодичні вказівки до практичних робіт студентів з курсу „Імунологія” для студентів галузі знань 0401 „Природничі науки” напряму підготовки „Біологія” заочної форми навчання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 22 с. (1,38 др.арк.); Волошанська С.Я. (С. 1-7), Монастирська С.С. (С. 8-14), Гойванович Н.К.(С. 15-22).
 5. Волошанська С., Стахів В., Гойванович Н. Зоологія (розділ „Безхребетні”): методичні матеріали до проведення лабораторних занять для студентів напряму підготовки „Біологія” денної форми навчання / Світлана Волошанська, Василь Стахів, Наталія Гойванович. – Дрогобич : Видавничий відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 116 с. (10,87 д.а.)
 6. Волошанська С., Стахів В., Гойванович Н. Зоологія (розділ „Безхребетні”): альбом-зошит до проведення лабораторних занять для студентів напряму підготовки „Біологія” денної форми навчання / Світлана Волошанська, Василь Стахів, Наталія Гойванович. – Дрогобич : Видавничий відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 112 с. (4,0 д.а.)
 7. Стахів В., Волошанська С., Гойванович Н. Зоологія. Розділ „Хордові”): робочий зошит для проведення лабораторних занять для студентів напряму підготовки „Географія” денної форми навчання / Світлана Волошанська, Василь Стахів, Наталія Гойванович. – Дрогобич : Видавничий відділ дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 56 с. (7,0 д.а.)
 8. Марія Козар, Світлана Волошанська, Вікторія КлючковичБіологічна дія та застосування фітопрепаратів на основі ялівцю звичайного // Acta Carpathica 10. – 2013. – С. 97 – 102  (0,25 д.а.);
 9. S. Kavetskyy, S. Ya. Voloshanska, O. Sausa, A. L. Stepanov. Nanovoids topology in Juniperus communis of Carpathian Region of Ukraine //  Acta Carpathica 16. – 2014. – С. 79-85  (0,2 5 д.а.);
 10. Анжеліка Івасівка, Світлана Волошанська, Іван Кулиняк, Анна ШпекАналіз антибактеріальних властивостей ялівцю звичайного (Juniperus communis) // Acta Carpathica 19. – 2014. – С. 127 – 132  (0,2 5  д.а.);
 11. Taras Kavetskyy, Svitlana Voloshanska, Ondrej Sausa, Tamara Petkova, Victor Boev, Plamen Petkov, Andrey Stepanov. Verification of spur reaction model in positron annihilation lifetime spectroscopy applied to organic media // Acta Carpathica 21. – 2014. – С. 18 – 23  (0,25 д.а.);
 12. Зубрицька О., Стецик Р., Волошанська С. Дослідження антиоксидантної активності у екстрактах ялівцю звичайного (Juniperus communis) // Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології».- Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 159-165 (0,3 д.а.)
 13. Acta Carpathica 4 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2013. – 48 с. (2,8 д.а.)
 14. Acta Carpathica 5 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2013. – 48 с. (3,4 д.а.)
 15. Acta Carpathica 9 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska,  Galyna Krechkiwska, Witalij Fil. – 2013. – 50 с. (3 д.а.)
 16. Acta Carpathica 10 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2013. – 246 с. (14,2 д.а.)
 17. Acta Carpathica 11 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Witalij Fil. – 2013. – 52 с. (3,4 д.а.).
 18. Acta Carpathica 12 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2013. – 50 с. (3,4 д.а.)
 19. Acta Carpathica 13 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2014. – 50 с. (3,4 д.а.).
 20. Acta Carpathica 14 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2014. – 52 с. (3,4 д.а.)
 21. Acta Carpathica 15 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych.–2014.–50 с. (3,4 д.а.).
 22. Acta Carpathica 16 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – 2014.–246 с. (14,2 д.а.)
 23. Acta Carpathica 17 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – 2014. – 50 с. (3,4 д.а.)
 24. Acta Carpathica 18 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – 2014. – 50 с. (2 д.а.)
 25. Acta Carpathica 19 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – 2014. – 246 с. (14 д.а.)
 26. Acta Carpathica 20 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – 2014. – 50 с. (3,2 д.а.)
 27. Acta Carpathica 21 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – 2014. – 126 с. (8,4 д.а.)
 28. Acta Carpathica 22 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – 2014. – 50 с. (2,1 д.а.)
 29. Voloshanska S., Drozd I. Evaluation of fatty acid composition of oil flax seeds in relation to varieties and growing conditions. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – P. 8 – 14 (0,3 д.а.)
 30. Czeslav Puchalski, Swietlana J. Woloszanska, Jan Gasior, Wiktor Senkiw, Wasyl Stachiv, Witalij Fil, Natalija Hojwanowycz. Reclamation of landfill from potassium fertilizers production in Stebnik and mining the deposit and ozokerite (earth waх) cleaning in Boryslaw. – Rzeszow, 2014. – P.16 – 31 (1,7 д.а.)
 31. Волошанська С.Я., Гойванович Н.К. Робочий зошит для виконання практичних робіт з курсу “Імунологія” для студентів напряму підготовки “Біологія”. – Дрогобич: Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 37 с. (2,31 д.а).
 32. Voloshanska S., Kozar M., Kavetskyy T. Biological activity and nanostructural characterization of Juniperus communis and biomaterials on its basis: A short // Acta Carpathica 23 – 2015. – Р. 87 – 98. (0,92 д.а.)
 33. Kavetskyy T., Khalilov R., Nasibova A., Serezhenkov V., Voloshanska S. EPR spectroscopy study of Juniperus communis of Carpathian region of Ukraine // Acta Carpathica 24 – 2015. – С. 124 – 127 (0,17 д.а.)
 34. Krechkivska G., Voloshanska S., Ivasivka A. The researches of soil microorganisms on the dumps of Borislav ozokeryt field // Acta Carpathica 24 – – С. 128 – 123
  (0,25 д.а.)
 35. Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Стецик Р.Д. Антиоксидантна дія екстрактів окремих лікарських рослин // Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна. – 2016. – Випуск 73. – С.409 – 412. (0,3 д.а.)
 36. Клепач Г., Кречківська Г., Іскович Л., Волошанська С. Оцінка способів рекультивації насипів Бориславського озокеритового родовища // Вісник Львівського університету. Серія біол. – Вип. 70. – 2015. – С. 100 – 109. (0,42 д.а.)
 37. Монастирська С.С., Волошанська С.Я., Стецик Р.Д. Антиоксидантна дія екстрактів окремих лікарських рослин // Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна. – 2016. – Випуск 73. – С.409 – 412. (0,3 д.а.)
 38. Клепач Г., Кречківська Г., Іскович Л., Волошанська С. Оцінка способів рекультивації насипів Бориславського озокеритового родовища // Вісник Львівського університету. Серія біол. – Вип. 70. – 2015. – С. 100 – 109. (0,42 д.а.)
 39. Козар М.,  Волошанська С. Сезонна активність антиоксидантних ферментів у ялівцю звичайного (J. сommunis) / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.74 – 81 (0,33 д.а.)
 40. Kavetskyy T.S., Khalilov R.I., Nasibova A.N., Voloshanska S.Ya., Serezhenkov V.A., Šauša O., Kukhta A.V., Stepanov A.L. Magnetic nanoparticles in Juniperus Communis based biomaterials of Carpathian region for pharmaceutical and biomedical eco-markets / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 88 – 89. (0,08 д.а.)
 41. Gąsior Jan, Voloshanska Svietlana, Nazarkiewicz Małgorzata, Monastyrska Svietlana. The effect of various additives on the physicochemical properties of soil on the surface of industrial waste site in Stebnik //  Proceedings of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science  „Soil Resources and Sustainable Development”. – Wrocław, 2015. – P.313 (0,2 д.а.)
 42. Kavetskyy, R. Khalilov, A. Nasibova, S. Voloshanska, V. Serezhenkov, O. Šauša, A. Kukhta, A.L. Stepanov. Juniperus Communis based biomaterials with controlled nanoparameters for biomedical applications // Abstracts of 7th ICEEE-2016 International Conference “Global Environmental Changes and Environmental Health: Environmental and Economic Impact on Sustainable Development” (Budapest, Hungary, 17-19 November, 2016), 1 р. (0.04 д.а., Scopus)
 43. T.S. Kavetskyy, O. Šauša, A.L. Stepanov, S.Ya. Voloshanska, V.A. Serezhenkov, A.N. Nasibova, R.I. Khalilov. Recent progress in investigation of polymer materials and biomaterials using positron annihilation spectroscopy and other characterization techniques. Abstracts of International Scientific Conference “Implications of Urbanization and Industrialization for Biodiversity Conservation” (Ganja, Azerbaijan, 22-23 October, 2016), p. 139 – 141 (0,13 д.а.).
 44. T.S. Kavetskyy, R.I. Khalilov, A.N. Nasibova, S.Ya. Voloshanska, V.A. Serezhenkov, O. Šauša, A.V. Kukhta, A.L. Stepanov. Magnetic nanoparticles in Juniperus Communis based biomaterials of Carpathian region for pharmaceutical and biomedical eco-market // Abstracts of III International Scientific and Practical Conference “State of the Natural Resources and Prospects for Their Preservation and Restoration” (Drohobych, Ukraine, 12-14 October, 2016), P.88 – (0,08 д.а.)
 45. Волошанська С.Я.,  Дрозд І.Ф. Перспективи використання насіння льону олійного як складової раціонального харчування // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 – 16 квітня 2016 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 279–281. (0,13 д.а.)
 46. Acta Carpathica 23 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil., Natalija Hojwanowych.  – Дрогобич, 2015. – 170 с. (21,25 д.а.)
 47. Acta Carpathica 24 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil., Natalija Hojwanowych.  – Дрогобич, 2015. –  300 с. (37,5 д.а.)
 48. Voloshanska S., Drozd I. Features of chemical composition and biological activity of Origanum vulgare – Promoting healthy lifestyle: health audenvironment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – P.220-230
  (0,25 д.а.)
 49. S. Kavetskyy, R.I. Khalilov, O.O. Voloshanska, L.M. Kropyvnytska, T.M. Beyba, V.A. Serezhenkov, A.N. Nasibova, A. Akbarzadeh, S.Ya. Voloshanska. Self-organized magnetic nanoparticles in plant systems: ESR detection and perspectives for biomedical applications // In book: Advanced Technologies for Detection and Defence Against CBRN Agents (P. Petkov, D. Tsiulyanu, W. Kulisch, C. Popov, eds.), Dordrecht: Springer, in press. (0,1 др. арк.)
 50. Івасівка А.С., Волошанська С.Я., Гойванович Н.К. Навчальний посібник для самостійної роботи з курсу «Біологія з основами генетики» для студентів напряму підготовки «Фізична реабілітація» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. –
  89 с. (4 д.а.)
 51. S. Kavetskyy, R.I. Khalilov, O.O. Voloshanska, L.M. Kropyvnytska, T.M. Beyba, V.A. Serezhenkov, A.N. Nasibova, A. Akbarzadeh, S.Ya. Voloshanska. Self-organized magnetic nanoparticles in plant systems: ESR detection and perspectives for biomedical applications // NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, in press. (0,09 д.а.)
 52. S. Kavetskyy, R.I. Khalilov, O.O. Voloshanska, L.M. Kropyvnytska, T.M. Beyba, V.A. Serezhenkov, A.N. Nasibova, A. Akbarzadeh, S.Ya. Voloshanska. Self-organized magnetic nanoparticles in plant systems: ESR detection and perspectives for biomedical applications // NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, in press. (Scopus). (0,09 д.а.)
 53. Волошанська С.Я., Павлишак Я.Я., Кавчак В.С., Хомин Р.М. Забуті імена: Іван Верхратський – один із засновників наукової орнітологічної термінології // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIV Каришинські читання) 18-19 травня
  2017 р. – Полтава, 2017. – С.67- 69 (0,03 д.а).
 54. Kavetskyy, R. Khalilov, O. Voloshanska, V. Serezhenkov, A. Nasibova, A. Akbarzadeh, S. Voloshanska. Self-organized magnetic nanoparticles in plant systems: ESR detection and perspectives for biomedical applications // Abstracts of NATO Advanced Study Institute “Advanced Technologies for Detection and Defence Against CBRN Agents” (Sozopol, Bulgaria, 12-20 September, 2017), P. 4.3-4. (0,04 др. арк.)
 55. Acta Carpathica 25-26 // редактори-упорядники Jan Gasior, Svitlana Voloshanska, Vasyl Lopushniak, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Grygoriy Konyk, Grygoriy Sediło, Vasyl Stachiv, Vitalii Fil, Mariia Fedorіak, Volodymyr Nikorych, Nataliia Hoivanovych. – Жешув, 2016. – 67 с. (1 д.а.)
 56. Acta Carpathica 27 // редактори-упорядники Jan Gasior, Svitlana Voloshanska, Vasyl Lopushniak, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Grygoriy Konyk, Grygoriy Sediło, Vasyl Stachiv, Vitalii Fil, Mariia Fedorіak, Volodymyr Nikorych, Nataliia Hoivanovych.  – Дрогобич, 2017. –  140 с. (2 д.а.)
 57. Promoting healthy lifestyle: health and environment: monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna // редактори-упорядники Svitlana Voloshanska, Henrik Sobchuk, Mykola Odrekhivskyi, Vitaliy Fil, Vasyl Stakhiv, Olena Voloshyn, Halyna Kovalchuk. – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – 384 p. (6 д.а.).