↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Старчевський Михайло Казимирович

  1. Гвоздецька Г.В., Старчевський М.К. До питання організації науково-дослідницької діяльності студентів у фаховій підготовці майбутнього вчителя // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції XXIV Каришинські читання, 18-19 травня 2017 р. –  Полтава, 2017. – С. 69 – 71 (0,065 д.а.)