↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Стахів Василь Іванович

 1. Стахів, Василь Робочий зошит для проведення лабораторних занять із курсу “Зоологія” (розділ “Хордові”). Модуль4 [Текст]: для підг. фах. ОКР “Бакалавр” напряму підг. 6.040102 “Біологія” / Василь Стахів, Тетяна Куцериб; [відп. за вип. С. С. Монастирська] ; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011.– 38 с.
 2. Стахів, Василь Іванович Біологія [Текст]: метод. рекомендації до виконання та написання курсових робіт для фах. ОКР “Бакалавр” напряму підгот. 6.040102 “Біологія” /Василь Іванович Стахів, Світлана Семенівна Монастирська; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2012.– 33 с.
 3. Стахів, Василь Іванович Зоологія : хордові [Текст]: навч.-метод. посіб. : (для студ. напр. підгот. 6.040102 “Біологія”) /Василь Іванович Стахів, Наталя Константинівна Коваль; [відп. за вип. С. Я. Волошанська] ; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013.– 46 с.
 4. Стахів, Василь Іванович Словник-довідник паразитологічних термінів [Текст]: навч. посіб. для самост. роботи [для підгот. фах. ОКР „Спеціаліст” галузі знань 0401 Природничі науки спец. 7.04010201 „Біологія”] /Василь Іванович Стахів; [відп. за вип. Г. Я. Ковальчук] ; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014.– 84 с.
 5. Стахів, Василь Іванович Зоологія. Розділ “Хордові” [Текст]: робочий зошит для лаборат. занять студ. напр. підгот. “Географія” / Василь Іванович Стахів, Світлана Ярославівна Волошанська, Наталія Костянтинівна Гойванович; ДДПУ ім. І. Франка, Біологічний ф-т.– Дрогобич: ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015.– 56 с.
 6. Стахів В., Гойванович Н. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Зоологія” (розділ „Хордові”). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 62 с (3,88 др.арк.); Стахів В.(С. 1-31), Гойванович Н.(С. 32-62).
 7. Монастирська С., Стахів В., Павлишак Я. Методичні рекомендації до проведення польової практики з ботаніки та зоології для студентів біологічного факультету денної та заочної форми навчання ( для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040102 «Біологія».). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 99 с. Монастирська С.(С. 1-32), Стахів В.(С. 33-66), Павлишак Я. (С. 67-99).
 8. Коссак Г.М., Стахів В.І., Мала С.В., Чернігевич Л.В. Тестові завдання з біології для учнів 10 – 11 класів: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр», галузі знань «Природничі науки», напряму підготовки «Біологія». – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 112 с.
 9. Стахів В. Словник-довідник паразитологічних термінів: навчальний посібник для самостійної роботи [для підготовки фахівців ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0401 Природничі науки спеціальності 7.04010201 «Біологія»] Стахів Василь Іванович. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 84 с.
 10. Волошанська С., Стахів В., Гойванович Н. Зоологія (розділ „Безхребетні”): методичні матеріали до проведення лабораторних занять для студентів напряму підготовки „Біологія” денної форми навчання / Світлана Волошанська, Василь Стахів, Наталія Гойванович. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 116 с. (10,87 д.а.)
 11. Волошанська С., Стахів В., Гойванович Н. Зоологія (розділ „Безхребетні”): альбом-зошит до проведення лабораторних занять для студентів напряму підготовки „Біологія” денної форми навчання / Світлана Волошанська, Василь Стахів, Наталія Гойванович. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 112 с. (4,0 д.а.)
 12. Стахів В., Волошанська С., Гойванович Н. Зоологія. Розділ „Хордові”): робочий зошит для проведення лабораторних занять для студентів напряму підготовки „Географія” денної форми навчання / Світлана Волошанська, Василь Стахів, Наталія Гойванович. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, – 56 с. (7,0 д.а.)
 13. Босак В., Стахів В. Вивчення представників орнітофауни курортного парку м. Трускавця  // Acta Carpathica 12. – 2014. – C. 59 – 64  (0,25 д.а.);
 14. Метріш В., Стахів В. Вивчення основних лікарських та отруйних рослин родини Жовтецеві // Acta Carpathica – 2014. – C. 5 – 10 (0,25 д.а.);
 15. Стахів В., Стахів Л. Характеристика досліджень орнітофауни урбанізованих ландшафтів // Acta Carpathica 16. – 2014. – C. 91– 96  (0,25 д.а.);
 16. Шпек М., Стахів В., Мушинська О. Вплив агробіологічних факторів на продуктивність різних сортів льону олійного в умовах Передкарпаття // Acta Carpathica – 2014. – C. 37 – 42 (0,25 д.а.);
 17. Босак В., Метріш В., Стахів В., Стахів Л. Основні передумови озеленення міських насаджень // Acta Carpathica – 2014. – С. 31 – 35 (0,25 д.а.);
 18. Метріш В., Стахів В. Інвентаризація зелених насаджень на території Трускавецького центрального військового клінічного санаторію // Acta Carpathica –2014. – С. 163 – 168 (0,25 д.а.);
 19. Стахів В., Стахів Л., Волошин С. Лікарські та фітонцидні властивості окремих видів родин Передкарпаття // Acta Carpathica – 2014. – С. 90 – 92 (0,25 д.а.);
 20. Стахів В. Орнітофауна курортного парку міста Трускавець // Acta Carpathica – 2014. – С. 13 – 15 (0,12 д.а.);
 21. Шпек М., Стахів В., Павлишак Я., Литвин О. Вплив комплексного мінерального добрива „Еколіст” на продуктивність різних сортів льону олійного в умовах Передкарпаття України / Вісник ЛНАУ Агрономія № 19. – Льві, 2015. – С.55-59 (0,31 д.а.);
 22. Стахів Л., Стахів В. Свято квітів (дидактичний матеріал до проведення виховного заходу) / Початкова школа. – 2014. – № 11. – С. 60 – 63 (0,25 д.а.);
 23. Стахів Л.Г., Стахів В.І., Стецик Р.Д. Впровадження аудіовізуально-кінестетичних методів навчання ВНЗ під час проведення занять з природничих дисциплін / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі” (ХХІІ Каришинські читання, 21-25 травня 2015 року). – Полтава, 2015. – С. 194 – 196. (0,19 д.а.)
 24. Acta Carpathica 4 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – Дрогобич, 2013. – 48 с. (3,4 д.а.)
 25. Acta Carpathica 10 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – Дрогобич, 2014. – 246 с. (14,17 д.а.)
 26. Acta Carpathica 12 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – Rzeszow, 2014. – 123 с. (3,4 д.а.)
 27. Acta Carpathica 13 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – Rzeszow, 2014. – 50 с. (3,4 д.а.)
 28. Acta Carpathica 14 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – Rzeszow, 2014. – 50 с. (3,4 д.а.)
 29. Acta Carpathica 15 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil., Natalija Hojwanowych.  – Rzeszow, 2014. – 50 с. (3,4 д.а.)
 30. Acta Carpathica 16 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil., Natalija Hojwanowych.  – Rzeszow, 2014. – 246 с. (14,2 д.а.)
 31. Acta Carpathica 17 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil. – Rzeszow, 2014. – 50 с. (3,4 д.а.)
 32. Acta Carpathica 18 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil., Natalija Hojwanowych.  – Rzeszow, 2014. – 50 с. (2,0 д.а.)
 33. Acta Carpathica 19 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – Дрогобич, 2014. – 246 с. (14,0 д.а.)
 34. Acta Carpathica 20 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – Дрогобич, 2014. – 50 с. (3,2 д.а.)
 35. Acta Carpathica 21 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil., Natalija Hojwanowych.  – Rzeszow, 2014. – 125 с. (8,4 д.а.)
 36. Acta Carpathica 22 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil., Natalija Hojwanowych.  – Rzeszow, 2014. – 50 с. (2,1 д.а.)
 37. Ковальчук Г.Я., Стахів В.І., Нестер М.М. Соціально-педагогічні аспекти профілактики йододефіцитних захворювань серед студентської молоді. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – Р. 107 – 115 (0,38 д.а.).
 38. Czeslav Puchalski, Swietlana J. Woloszanska, Jan Gasior, Wiktor Senkiw, Wasyl Stachiv, Witalij Fil, Natalija Hojwanowycz. Reclamation of landfill from potassium fertilizers production in Stebnik and mining the deposit and ozokerite (earth waх) cleaning in Boryslaw. – Rzeszow, 2014. – P. (0,4 д.а.)
 39. Стахів В. Еволюційне вчення: навчальний посібник для самостійної роботи студетів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 «Природничі науки» напряму підготовки 6.040102 «Біологія». – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного університету імені Івана Франка, 2016. – 44 с (2,75 д.а.).
 40. Стахів В.І., Монастирська С.С. Методичні рекомендації до виконання та написання магістерських робіт з біології [спеціальності «Біологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 40 с (2,5 д.а.).                               
 41. Стахів В., Кравців Р., Коссак Г., Шпек М.,  Ковальчук Г., Стахів Л. Таксаційна інвентаризація зелених насаджень території санаторію «Молдова» м. Трускавця // Acta Carpathica 23. – 2015. – C. 113 – 120 (0,33 д.а.)
 42. Коссак Г., Стахів В., Шпек М. Екологічне виховання учнів на уроках біології із використанням місцевого матеріалу // Acta Carpathica – 2015. – C. 133 – 138
  (0,25 д.а.)
 43. Коссак Г., Шпек М., Стахів В. Вплив біологічних препаратів на кількісні показники ромашки лікарської в умовах Передкарпаття України // Acta Carpathica – 2015. – С. 112 – 117 (0,25 д.а.)
 44. Стахів В., Кравців Р., Коссак Г., Шпек М.  Біологічні особливості та шкідливість борщівника Сосновського (Heracleum sosnowskyi) // Acta Carpathica 24. – 2015. –
  С. 261 – 266 (0,25 д.а.)
 45. Стахів Л., Стахів В. Формування креативних компетентностей у процесі викладання навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах / Молодь і ринок. – 2016. – № 6(137). – С. 85 – 88 (0,17 д.а.).
 46. Барщик О., Волошин С., Стахів В., Стахів Л. Застосування активних та інтерактивних методів навчання на уроках біології / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.V. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 175 – 183. (0,38 д.а.)
 47. Юришинець Д., Волошин С., Стахів В., Стахів Л. Застосування сучасних педагогічних технологій при вивченні біологічних дисциплін у вищій школі / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.V. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. –  С. 169 – 174. (0,25 д.а.)
 48. Стахів В.І., Кравців Р.Й., Коссак Г.М., Шпек М.П., Босак В.М. Особливості екології та розповсюдження слимака іспанського (Arion lusitanicus) на території м. Дрогобича / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 77 – 79 (0,13 д.а.)
 49. Коссак Г.М., Шпек М.П., Стахів В.І. Цілісний вплив виховання на формування екологічних переконань в учнів на уроках біології / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 125 – 127 (0,13 д.а.)
 50. Босак В. М., Стахів В.І. Особливості будови, біології та екології слимака іспанського (Arion lusitanicus) / Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців „Наука, освіта, суспільство очима молодих” Частина 2. Природничо-математичний, суспільно-гуманітарний та економічний напрями. – Рівне : РВВ РДГУ. – 2016. – С. 6 – 7 (0,1 д.а.)
 51. Сокирка М., Стахів В., Стахів Л. Розвиток творчого мислення учнів на уроках біології у 9 класі / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.177  – 186  (0,42 д.а.)
 52. Босак В., Стахів В., Стахів Л. Активізація пізнавальної діяльності учнів у позакласній роботі з біології / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 202 – 209 (0,33 д.а.)
 53. Лучків Н., Стахів В. Життєвий і творчий шлях Івана Верхратського та його вплив на розвиток природознавства / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.293 – 297 (0,29 д.а.)  
 54. Acta Carpathica 23 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil., Natalija Hojwanowych.  – Дрогобич, 2015. – 170 с. (21,25 д.а.)
 55. Acta Carpathica 24 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil., Natalija Hojwanowych.  – Дрогобич, 2015. –  300 с. (37,5 д.а.)
 56. Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / упор. Василь Стахів, Надія Стецула. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 150 с (9, 38 д.а.)
 57. Стахів Л.Г., Стахів В.І., Кравців Р.Й. Розвиток творчого мислення педагогічного потенціалу майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у процесі валео-екологічної професійної підготовки. – Promoting healthy lifestyle: health audenvironment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – Р. 318 – 333 (0,3 д.а.).
 58. Стахів В., Кравців Р. Основи філогенії рослин і тварин : методичні рекомендації до практичних занять [для магістрів спеціальності 014.05 „Середня освіта (Біологія)” та спеціальності 091 „Біологія”]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 96 с (3 д.а.).
 59. Стахів В., Гойванович Н. Робочий зошит для проведення лабораторних занять із „Гістології з основами цитології та ембріології” [для бакалаврів спеціальності 014 „Середня освіта (Біологія)” та спеціальності 091 „Біологія”]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 89 с (2,56 д.а.).
 60. Farafonov, Stakhiv V. Analysis of ethological factors impact on some blood biochemical parameters of heifer replacements Volyn beef breed under different density of their allocation in the byre // Acta Carpathica 25-26. – 2016. – C. 28 – 35 (0,28 д.а.)
 61. Behey S., Martsinko T., Stakhiv V. Energy efficiency of shortly rotary fodder crop rotation in dependence on the methods of the main soil cultivation and fertilization system in the conditions of Precarpathians // Acta Carpathica 25-26. – 2016. – C. 86 – 93 (0,17 д.а.)
 62. Стахів В., Кравців Р., Ковальчук Г., Івасівка А. Ефективність застосування лімацидів щодо зниження чисельності слимака іспанського (Arion lusitanicus) на території міста Дрогобича// Acta Carpathica – 2017. – C. 61 – 73 (0,13 д.а.)
 63. Acta Carpathica 25-26  // редактори-упорядники Jan Gasior, Svitlana Voloshanska, Vasyl Lopushniak, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Grygoriy Konyk, Grygoriy Sediło, Vasyl Stachiv, Vitalii Fil, Mariia Fedorіak, Volodymyr Nikorych, Nataliia Hoivanovych.  – Жешув, 2016. – 67 с. (1 д.а.)
 64. Acta Carpathica 27 // редактори-упорядники Jan Gasior, Svitlana Voloshanska, Vasyl Lopushniak, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Grygoriy Konyk, Grygoriy Sediło, Vasyl Stachiv, Vitalii Fil, Mariia Fedorіak, Volodymyr Nikorych, Nataliia Hoivanovych.  – Дрогобич, 2017. –  140 с. (2 д.а.)
 65. Promoting healthy lifestyle: health and environment: monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna // редактори-упорядники Svitlana Voloshanska, Henrik Sobchuk, Mykola Odrekhivskyi, Vitaliy Fil, Vasyl Stakhiv, Olena Voloshyn, Halyna Kovalchuk. – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – 384 p. (6 д.а.).