↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Стахів Василь Іванович

Стахів Василь Іванович – доцент, кандидат біологічних наук

e-mail:

stakhiv.v@dspu.edu.ua

vasylstakhiv@ukr.net

 

 

Освіта:

1982 р. – закінчив Вороблевицьку СШ Дрогобицького району;

1982 – 1989 р.р. – навчання у Львівському зооветеринарному інституті, спеціальність ветеринарія (1983 – 1985 р.р. – служба в армії);

1989 – 1992 р.р. – навчання в аспірантурі Інституту землеробства і тваринництва західного регіону УААН;

1993 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю годівля с/г тварин та технологія кормів.

Трудова діяльність:

1989 – 1990 рр. – старший лаборант лабораторії амінокислотного та мінерального живлення НДІЗіТ західних районів УРСР;

1992 – 1994 рр. – науковий співробітник лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіТ західного регіону УААН;

1994 – 1997 рр. – старший науковий співробітник лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіТ західного регіону УААН;

1997 – 2000 рр. – завідувач лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіБТ УААН;

1999 – 2001 рр. – викладач  кафедри біології біологічного факультету (за сумісництвом);

2000 – 2001 рр. – заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії тваринництва Передкарпатського філіалу ІЗіТ західного регіону УААН;

2001 р. – доцент кафедри біології та хімії;

2000 – 2005 рр. – заступник декана з наукової та виховної роботи;

2005 – 2008 рр. – заступник декана з виховної роботи;

2008 р. – до сьогодні – заступник декана з науково-дослідної та міжнародної співпраці.

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Sokolova A., Farafonov S., Stakhiv V., Kilnitska O.  Ecologigal prerequisites for rural health: current situation and identification of problems. Chapter Bioresources and Human Health. Edited by Andrej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2021. Р. 103-113.
 2. Стахів В. Орнітологія: збірник завдань для самостійної роботи. Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. 46 с.
 3. Стахів В.І., Фарафонов С.Ж. Використання лімацидів щодо знищення чисельності слимака іспанського Arion lusitanicus у природних та техногенно змінених екосистемах Дрогобицького району та прилеглих територій / Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 25 лютого 2021 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур, Дніпро, 2021. С. 578-580.
 4. Яців Г., Стахів В. Дослідження поширеності гельмінтозних захворювань серед населення міста Дрогобича та Дрогобицького району / Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ХVІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (Львів, 19-21 квітня 2021 р.). Львів: ТОВ „Ромусполіграф”, 2021. С.165-166.
 5. Стахів Л., Стахів В., Волошин С. Формування креативних компетентностей майбутнього вчителя закладів загальної середньої освіти в умовах модернізації вищої школи. Молодь і ринок, 2021. № 9 (195). С. 110-114.
 6. Kondiuch T., Stakhiv V., Voloshуn S. Extracurricular activities of students as a means of deepening knowledge of biology. Conference proceedings SMART SOCIETY 2021 (student section). 2021. Series: SS-06/01. 104-109.
 7. Opoka M., Stakhiv V., Stakhiv L. Application of the modeling method in the process of teaching biology in 7th Conference proceedings SMART SOCIETY 2021 (student section). 2021. Series: SS-06/01. P.104-109.
 8. Стахів В.І., Фарафонов С.Ж., Волошин С.В. Токсикогенні рослини природних пасовищ Прикарпаття і можливі кормові отруєння тварин під час випасання / Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали V Міжнар. наук. конф. (Березоточа, 2 квітня 2021 року). ДСЛРІАПНААН. Лубни: ВКФ «Інтер Парк», 2021. C.336-340.
 9. Ісаков В.В., Фарафонов С.Ж., Стахів В.І. Порівняльна оцінка згодовування кормів, вирощених на основі біологічного землеробства та їх вплив на  ріст і розвиток відгодівельного свинопоголів’я / Збірник праць учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції „Органічне виробництво і продовольча безпека” (27-28 травня 2021 року). Житомир. Поліський національний університет, 2021. С.183-189.
 10. Стахів В., Стахів Л., Волошин С. Поширеність гельмінтозних захворювань серед населення міста Дрогобича та Дрогобицького району / матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (22 вересня 2021 року) „Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку”: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 72. C.3-6.
 11. Стахів В.І., Фарафонов С.Ж. Використання лімацидів щодо знищення чисельності слимака іспанського Arion lusitanicus у природних та техногенно змінених екосистемах Дрогобицького району та прилеглих територій / Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 25 лютого 2021 р.) / НААН, ДУ Інститут зернових культур, Дніпро, 2021. С. 578-580.
 12. Pisotska L.A., Yevdokymenko N.M., Stetsula N.O., Stakhiv V.I. Kirlianography of bioelectric properties in plants. – Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume „Health and Nanobiotechnology”,  edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych :Posvit, 2020. Р. 168-179.
 13. Stakhiv L., Stakhiv V., Voloshun S. Social and health preservation education sector of primary school through the prism of analysis of modern educational documents. Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume „Health and Nanobiotechnology”,  edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych : Posvit, 2020. Р. 201-210.
 14. Farafonov S., Stakhiv V., Kravtsiv R.-I., Sokolova A. Facilitation of adaptation processes during critical retention periods in beef cattle with bacillus probiotics. Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Czestochowa: Educator, 2020. P. 162-171.
 15. Стахів В., Фарафонов С. Хімічні заходи боротьби зі слимаком іспанським Arion lusitanicus у природних та техногенно змінених екосистемах околиць Дрогобицького району і початку територій міст Стебника, Трускавця та Борислава Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» (Дрогобич, 27-28 жовтня 2020 р.). Дрогобич, 2020. С. 47-49.
 16. Песоцкая Л., Стецула Н., Стахив В. Биоэлектрические функции растений / Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”. Дрогобич : Редаційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. Вип. 4. С. 90-93.
 17. Shpek M., Stakhiv V., Kossak H., Lupak O., Lytvyn O., Petruniv V. Ecological-morphological features of motherwort ( villosuus), cultivated in the preccarpathy conditions / Human health : realities and prospects. Monographic series. Health and biosensors. Chapter 10 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. P. 121-129.
 18. Farafonov S., Stakhiv V., Kravtsiv R. Toxic and harmful plants of western Polissya for natural pastures-organic-ecological threats to organic stockbreading. / Human health : realities and prospects. Monographic series. Health and biosensors. Chapter 8 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. P. 91-111.
 19. Sokolova A., Krynski A., Farafonov S., Stakhiv V. Environmental priorities for sustainable development of agricultural territories: estimation and regional features. Chapter 6. State ofenvironment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019. P. 70–80.
 20. Farafonov S., Stakhiv V., Stakhiv L., Kravtsiv R. Some technological solutions for meat cattle taking into account microclimatic, ethological factors and possibilities diversification of productuin // Acta Carpathica 29-30. C. 123 – 132.
 21. Стахів М.Р., Стахів В.І., Кравців Р.Й. Агротехнічні та механічні заходи боротьби зі слимаками щодо зниження їх чисельності на території міста Дрогобича // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів „Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення”. Дрогобич : Редаційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. Вип. 4. С. 93-97.
 22. Ivasivka A., Hoivanovych N., Stakhiv V. Comparative analysis of antimicrobial properties of Persicaria bistorta L., Mentha piperita and Vaccinium Myrtillius L. Human health : realities and prospects. Monographic series. Volume 3; „Health and nutrition”, edited by Nadiya Skotna. Drohobych : Posvit, 2018. Р. 58-67.
 23. Farafonov S., Stakhiv V., Kravtsiv R. Comparative characteristics of the EU and Ukrainian standards for the purchase of dairy raw milk, their approaching to EU reguirements. – Human health: realities and prospects. Monographic series. Vol. 3; „Health and nutrition” / Edited by Nadiya Skotna. Drohobych : Posvit, 2018. Р. 175-192.
 24. Stakhiv L., Stakhiv V., Kravtsiv R. Development of creative pedagogical potential of the the future teacher of pre-school educational institution in the process of valeenvironmental professional training / Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 2. «Health and Environment», edited by Nadia Skotna : Drohobych : Posvit, 2017. Р. 327-342.
 25. Стахів В., Кравців Р. Основи філогенії рослин і тварин : методичні рекомендації до практичних занять [для магістрів спеціальності 014.05 „Середня освіта (Біологія)” та спеціальності 091 „Біологія”]. Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. 96 с.
 26. Стахів В., Гойванович Н. Робочий зошит для проведення лабораторних занять із „Гістології з основами цитології та ембріології” [для бакалаврів спеціальності 014 „Середня освіта (Біологія)” та спеціальності 091 „Біологія”]. Дрогобич:Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. 89 с.
 27. Stakhiv L., Stakhiv V., Kravtsiv R. Development of creative pedagogical potential of the the future teacher of pre-school educational institution in the process of valeenvironmental professional training / Human health: realities and prospects. Monographic series. Volume 2. «Health and Environment», edited by Nadia Skotna : Drohobych : Posvit, 2017. Р. 327-342.
 28. Стахів В., Кравців Р., Ковальчук Г., Івасівка А. Ефективність застосування лімацидів щодо зниження чисельності слимака іспанського (Arion lusitanicus) на території міста Дрогобича// Acta Carpathica 2017. C. 61-73.