↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Прийма Андрій Мирославович

 1. Прийма, Андрій Мирославович Основи хімічної технології [Текст] : навч. посіб. для фах. ОКР “Спеціаліст” гал. знань 0401 “Природничі науки” спец. 7.04010101 “Хімія”, 7.04010201 “Біологія” / Андрій Мирославович Прийма, Тетяна Альбертівна Прийма ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2012. – 314 с.
 2. Прийма, Андрій Цивільний захист [Текст] : метод. реком. до самост. роботи студ. усіх спец. / Андрій Прийма, Володимир Гида ; [відп. за вип. Г. В. Гвоздецька] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 66 с.
 3. Прийма, Андрій Мирославович Хімічні технології [Текст] : метод. рекоменд. до самост. роб. для підгот. фах. ОКР “Спеціаліст” гал. знань 0401 “Природничі науки” спец. 7.04010101 “Хімія”, 7.04010201 “Біологія” / Андрій Мирославович Прийма ; ДДПУ ім. І.Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І.Франка], 2014. – 42 с.
 4. Прийма А.М., Прийма Т.А. Основи хімічної технології. Навчальний посібник – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного імені Івана Франка, 2012. – 336 с. – 21 д.а.; Прийма А.М. (С. 1-168), Прийма Т.А.(С. 169-336).
 5. Прийма А.М., Гида В.М. Цивільний захист. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного імені Івана Франка, 2012. – 66 с. – 4,2 д.а.; Прийма А.М.(С. 1-33), Гида В.М.(С. 34-66).
 6. Прийма А.М. Хімічна технологія. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного імені Івана Франка, 2013. – 45 с.
 7. Садова Галина,  Прийма Андрій.  Екологічні проблеми Яворівського району  // Acta Carpathica 10. –  2013. – С.229 – 233 (0,25 д.а.)
 8. Прийма А., Прийма Т. «Основні методи управління ризиками для оцінки якості готової продукції» // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2014/1(39), 2(40).– Львів, 2014. – С. 72-73 (0,15 д.а.)
 9. Прийма А., Брюховецька І., Прийма Т. «Дослідження фізико-хімічних показників природних джерел Самбірського району» // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2014/1(39), 2(40).– Львів, 2014. – С. 71. (0,05 д.а.)
 10. Прийма А.М. Автомобільні експлуатаційні матеріали. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. / Прийма А.М.  – Дрогобич, 2016. – 45 с. (2,81 д.а.)
 11. Прийма А., Прийма Т. «Основні методи оцінки та аналізу ризиків на хімічному виробництві» // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2015/1(41), 2(42). – Львів, 2015. – С. 105-106 (0,08 д.а.)
 12. Прийма А., Брюховецька І., Прийма Т. «Дослідження фізико-хімічних показників природних джерел Дрогобицького району» // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2015/1(41), 2(42). – Львів, 2015. – С. 114. (0,04 д.а.)
 13. Прийма А., Прийма Т. «Управління ризиками для якості у фармацевтичній промисловості» // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2016/1(43), 2(44). – Львів, 2016. – С. 90-91. (0,06д.а.)
 14. Прийма А., Брюховецька І., Прийма Т. «Дослідження фізико-хімічних показників природних джерел Сколівського району» // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові, 2016/1(43), 2(44). – Львів, 2016. – С. 96. (0,015.а.)