↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Прийма Андрій Мирославович

Прийма Андрій Мирославович – доцент, кандидат технічних наук

 

e-mail:

a.pryima@dspu.edu.ua

apryima@ukr.net

 

Освіта:

1987 р. – закінчив Бориславську СШ №7.

1987 – 1992 рр. – навчання у Державному університеті «Львівська політехніка», спеціальність «Інженер-хімік-технолог».

1992 – 1995 рр. – навчання в аспірантурі у Державному університеті «Львівська політехніка».

1997 р. – захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю; 05.17.041 «Технологія продуктів органічного синтезу».

Трудова діяльність:

1995 – 2000 рр. – ВАТ «ГАЛЛАК».

2000 – 2003 рр. – компанія «Грамед».

2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри хімії та екології ДДПУ імені І.Франка.

2005 – 2014 рр. – доцент кафедри хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2007 р. – курси із цивільної оборони (Інститут Державного управління у сфері цивільного захисту м. Київ).

2013 р. – курси цивільного захисту (Обласний штаб цивільного захисту).

2014 р. – доцент кафедри біології та хімії.

 НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Прийма А., Брюховецька І.В., Прийма Т. Дослідження фізико-хімічних показників поверхневих вод Самбірського району. Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові. 2021. 1(53),2(54).С. 79-80. (у наукометричній базі даних Index Copernicus)
 2. Брюховецька І. В., Прийма А. М. Дослідження гідрохімічних параметрів води окремих об’єктів Стрийського району Львівщини. Topical issues of modern science, society and education: Proceedings of 1st International Scientific and Practical Conference, Kharkiv, Ukraine, August 8–10, 2021. Kharkiv. Р. 252–258.
 3. Yefimova T., Pryima A. Research of physical and  chemical   parameters  of natural  water  sourses of Sambir  Conference proceedings SMART SOCIETY 2021 (student section). 2021. Series: SS-06/01. P.39-45.
 4. Bryukhovetska I., Priyma A. Research of hydrochemical indicators and possibilities of migration of the surface water pollution of the Stryi district of Lviv region Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume „Health and Nanobiotechnology”,  edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych : Posvit, 2020. P. 139–149.
 5. T. Kavetskyy, O. Zubrytska, L. Pan’kiv, R. Khalilov, A. Nasibova, A. Akbarzadeh, A. Pryima, N. Stebeletska, S. Voloshanska. Use of magnetic susceptibility measurement for analysis of self-organized magnetic nanoparticles in biological systems. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, 2020, Chapter 17, P.215-221. (Scopus, SJR = 0.11, Q4 – Biophysics) DOI: 10.1007/978-94-024-2018-0.
 6. T. Kavetskyy, O. Zubrytska, L. Pan’kiv, R. Khalilov, A. Nasibova, A. Akbarzadeh, A. Pryima, N. Stebeletska, S. Voloshanska. Use of magnetic susceptibility measurement for analysis of self-organized magnetic nanoparticles in biological systems. NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, 2020, Chapter 17, P.215-221. (Scopus, SJR = 0.11, Q4 – Biophysics) DOI: 10.1007/978-94-024-2018-0
 7. Прийма А., Брюховецька І.В., Прийма Т. // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові.   С. 79-80. (Index Copernicus)
 8. Прийма А.М., Кавецький Т.С., Старчевський М.К. Високомолекулярні сполуки : методичні матеріали до самостійної роботи. Дрогобич: Редак.-видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. 48 с.
 9. Прийма А.М., Кавецький Т.С., Старчевський М.К. Хімія високомолекулярних сполук : методичні матеріали до практичних занять. Дрогобич: Редак.- видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2018. 32 с.
 10. Pryima A. Researches of physico-chemical indicators for natural spring waters in Striy and Scole district // Acta Carpathica 29-30. 2018. С. 37-41.
 11. Прийма А., Брюховецька І., Прийма Т. Дослідження фізико-хімічних показників поверхневих вод Самбірського району // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові (Index Copernicus). 2019. Т. 1(49), 2(50). Львів, 2019. С. 75-76.
 12. Гвоздецька Г.В., Старчевський М.К., Прийма А.М. Дослідження хімічного складу води окремих природних джерел курорту Східниця // Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Т. 29. №1. (Index Copernicus). 2019. С. 74-77.