↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Павлишак Ярослава Ярославівна

Павлишак Ярослава Ярославівна – доцент, кандидат сільськогосподарських наук

 

e-mail:

ya.pavlyshak@dspu.edu.ua

pavlyshak22@ukr.net

 

Освіта:

1990 р. –  закінчила Лішнянську СШ Дрогобицького району.

1990 – 1995 рр. – навчання в Тернопільському державному педагогічному інституті, спеціальність „Біологія та хімія”.

2003 р – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Трудова діяльність:

1996 р. – Передкарпатська дослідна станція ІЗіТ західного регіону УААН лабораторія землеробства.

2007 р. – старший науковий співробітник Передкарпатської дослідної станції ІЗіТ західного регіону УААН.

2005 р. – доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

2013 – доцент кафедри біології та хімії.

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Pavlyshak Y., Krechkivska H., Dankiv V. Taxonomic diversity of tree medicinal plants in Drohobych.Chapter 10. Bioresources and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2021, P.68-78 (за кордоном, у країнах ОЕСР)
 2. Даньків В.Я., Дяченко О.Б., Павлишак Я.Я., Когут М.І. Екстер’єрні особливості та молочна продуктивність корів симентальської комбінованої (молочно-м’ясної) породи у ТзОВ «Літинське». Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Львів – Оброшине, 2020. Вип. 68 (1).
  С. 189-204
 3. Бриндзя І.В., Павлишак Я.Я., Кречківська Г.В. Місце технологій дистанційного навчання у системі підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін. Scientific and pedagogical internship «Effective training methods in the area of biology, geography, geology, chemistry and physics». November 16 – December 28, 2020. Lublin, Repablic of Poland. С. 8-11
 4. Pavlyshak Y. Analysis of the adventitious flora fraction in the forest and meadow groups of   Drohobych district. Acta Carpathica, 2020, № 33–34,  P.60-66
 5. Hasiak I., Pavlyshak Y. Analysis of the systematic structure of the flora of Skole district. Conference proceedings SMART SOCIETY 2021 (student section). 2021. Series: SS-06/01. P. 65-72
 6. Pavlyshak Y.Y., Krechkivska H.V., Lushchak R. I.. Analysis of the current state of medicinal plants in  Ivano-frankivsk region and their use for  medicinal purposes. Chapter 12 Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume Health and Nanobiotechnology. Edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych: Posvit, 2020, P. 159-168
 7. Krechkivska Н., Pavlyshak Y.,.Lushchak R.I. Species composition study of wild medicinal plants in Horodok district. Chapter 12 State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2020, P.141-150
 8. Pavlyshak , Krechkivska Н. Bioecological analysis of the ephemeroids of the flora of Sambir district // Acta Carpathica 31-32. 2019. P. 63-69 Hoivanovych N., Pavlyshak Y., Antonyak H. Influence of anthropogenic load in the city of Stryi on the functional state of photosynthetic apparatus of plants-indicators // Acta Carpathica 31-32. 2019. P. 52-59
 9. Чепіль С., Гарасимяк О., Павлишак Я. Adventive species of flora in the forest and meadow groups of Drohobych district // Conference proceedings SMART SOCIETY 2020 (student section). Series: SS-05/01. P. 5-11
 10. Павлишак Я., Білан Н. Аналіз дендрофлори парку імені Тараса Шевченка міста. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів: перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» (27-28 жовтня 2020). Дрогобич, 2020. С. 38-42
 11. Павлишак Я. Юркевич Г. Аналіз флористичного різноманіття села Блажів Самбірського району. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів: перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» (27-28 жовтня 2020 ). Дрогобич, 2020. С. 62-64
 12. Кречківська Г., Павлишак Я., Волошанська С. Лікарські рослини із родини Розові у флорі селаНагуєвичі та околиць Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів: перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» (27-28 жовтня 2020 р.). Дрогобич, 2020. С. 83-87
 13. Павлишак Я.Я., Кавчак В.С. Основи природознавства. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності «Початкова освіта». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 100 с.
 14. Ivasivka A., Fil V., Monastyrska S., Pavlyshak Ya. Monitoryng of tuberculosis incidence in different population segments of Lviv region for the period from 2012 to 2017 / Health and Biosensors. Chapter 9 / by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. Р. 112-120
 15. Krechrivska H., Pavlyshak Ya. Use of Vascular Plans as Enviromental Phytoindicators / Human Health: Realities and Prospects. Monographiс series. Health and Biosensors. Chapter 12 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4 P. 149-157
 16. Pavlyshak Ya., Krechkivska Н., Kossak Н., Shpek M., Machoń Т. The species composition of plants of the family Lamiaceae in the flora of Precarpathian region and their State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019, P. 108-116.
 17. Hoіvanovych N., Pavlyshak J., Antonyak H. Morphometric features of indicator plants in conditions of Stebnyk city // Acta Carpathica 29-30. 2019. P. 53-59
 18. Krechrivska H., Pavlyshak Ya. Use of Vascular Plans as Enviromental Phytoindicators / Human Health: Realities and Prospects. Monographiс series. Health and Biosensors. Chapter 12 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4 P. 149-157
 19. Коссак Г., Шпек М., Павлишак Я., Дрозд І. Формування дослідницьких компетентностей в студентів у процесі діяльності на навчально-дослідній ділянці. Молодь і ринок (Index Copernicus). №7