↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Павлишак Ярослава Ярославівна

 1. Павлишак, Ярослава Ярославівна Основи природознавства [Текст] : метод. матеріали до лаборат. занять для студ. напряму підготовки 6.010102 “Початкова освіта” / Ярослава Ярославівна Павлишак, Віра Степанівна Кавчак ; [відп. за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 97 с.
 2. Павлишак, Ярослава Практикум з вищих рослин [Текст] : метод. вказівки до викон. лаборат. робіт (для студ. спец. 8.04010201 “Біологія”) / Ярослава Павлишак ; [відп.за вип. В. І. Стахів] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 58 с.
 3. Павлишак, Ярослава Ботаніка [Текст] : робочий зошит до провед. лаборатор. робіт для підгот. фах. ОКР “Бакалавр” спец. “Екологія” / Ярослава Павлишак, Галина Кречківська ; [відп. за вип. С. Я. Волошанська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ, 2012. – 56 с.
 4. Павлишак, Ярослава Фізіологія рослин [Текст] : метод. вказ. до лаб. робіт для студ. напряму підгот. “Біологія” заочн. ф-ми навч. / Ярослава Павлишак, Розалія Стецик ; ДДПУ ім. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013. – 56 с.
 5. Павлишак, Ярослава Ярославівна Основи наукових досліджень у біології [Текст] : метод. вказ. до практ. занять для фах. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040102 “Біологія” / Ярослава Ярославівна Павлишак ; [відп. за вип. Г. В. Кречківська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 34 с.
 6. Павлишак, Ярослава Ярославівна Основи флористики України [Текст] : метод. матер. до лаборат. занять : для фах. ОР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040102 “Біологія” / Ярослава Ярославівна Павлишак, Віра Степанівна Кавчак ; [відп. за вип. С. С. Монастирська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 58 с.
 7. Павлишак, Ярослава Ярославівна Основи природознавства [Текст] : навч. посіб. для студ. напр. підгот. “Початк. освіта” / Ярослава Ярославівна Павлишак, Віра Степанівна Кавчак ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 140 с.
 8. Кречківська Г., Монастирська С., Павлишак Я. Ботаніка. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» спеціальності «Біологія» заочної форми навчання. – Дрогобич, 2013. – 55с. Кречківська Г.(С. 1-18), Монастирська С.(С. 19-37), Павлишак Я.(С. 38-55).
 9. Монастирська С., Стахів В., Павлишак Я. Методичні рекомендації до проведення польової практики з ботаніки та зоології для студентів біологічного факультету денної та заочної форми навчання ( для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040102 «Біологія».). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 99 с. Монастирська С.(С. 1-32), Стахів В.(С. 33-66), Павлишак Я. (С. 67-99).
 10. Павлишак Я., Стецик Р. Фізіологія рослин. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання. –Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2013. – 42с. Павлишак Я.(С. 1-21), Стецик Р.(С. 22-42).
 11. Павлишак Я. Основи наукових досліджень у біології. Методичні вказівки до проведення практичних занять для фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.040102 «Біологія». –Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 34с.
 12. Павлишак Я., Кавчак В. Основи флористики. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр»напряму підготовки 6.040102 «Біологія». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – 58с.
 13. Павлишак Я.Я., Кавчак В.С. Основи природознавства. Курс лекцій. (для студентів напряму підготовки „Початкова освіта”). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. -140 с. (8,8 д.а.);
 14. Кавчак В.С., Дзюбайло А.Г., Павлишак Я.Я. Основи природознавства (Землезнавство і краєзнавство). Методичні матеріали до лабораторних занять (для студентів напряму підготовки „Початкова освіта”). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка,  2015. – 138 с. (8,7 д. а.)
 15. Павляк І., Павлишак Я. Видова різноманітність папоротеподібних у флорі Передкарпаття та їх лікарське значення // Acta Carpathica 10. – 2013. – С.169-174(0,25 д.а.);
 16. Галайко У., Павлишак Я. Видова різноманітність лікарських рослин Самбірського району, їх охорона та перспективи використання // Acta Carpathica 12. – 2014. – С.17-23 (0,25 д.а.);
 17. Гойванович Н., Павлишак Я. Вивчення супероксиддисмутазної активності деяких лікарських рослин Передкарпаття // Acta Carpathica 16. – 2014. – С. 109-114 (0,25 д.а.)
 18. Скунць Л., Павлишак Я.  Вивчення флори Хустського району (Закарпатська область) // Acta Carpathica 19. – 2014. – С.211-216 (0,25 д.а.);
 19. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Вивчення флори «Боринського лісництва» (Турківський район) // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 128-133  (0,25 д.а.)
 20. Шпек М., Стахів В., Павлишак Я., Литвин О.  Вплив комплексного мінерального добрива «Еколіст» на продуктивність різних сортів льону олійного в умовах Передкарпаття України . Збірник ЛДАУ. – 2015. – С.55-59  (0,23 д.а.);
 21. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Вивчення флори «Боринського лісництва» (Турківський район) // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С.128-133 (0,25 д.а.);
 22. Качмар М., Павлишак Я. Вивчення лікарських рослин Передкарпаття на прикладі Мостиського району / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології».-Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. –  С.39-43 (0,22 д.а.);
 23. Куртяк С., Павлишак Я. Вивчення ароматичних лікарських рослин Передкарпаття / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології».- Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С.69-74 (0,3 д.а.);
 24. Павлишак Я.Я., Гойванович Н. К. Видове різноманіття лікарських рослин Самбірського району, їх охорона та перспектива використання // Вісник Степу. – 2015. –
  Вип. 12 – С. 97-99. (0,13 д.а.)
 25. Кавчак В.С., Павлишак Я.Я. Інтерактивне навчання у еколого-професійній підготовці майбутніх учителів – біологів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі».-Полтава, 2015. – С. 80 – 81 (0,1 д.а.)
 26. Павлишак Я.Я., Стецик Р.Д. Ботаніка з основами фізіології рослин. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів напряму підготовки «Екологія».  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 144с. (9 д.а.).
 27. Кавчак В.С., Павлишак Я.Я. Польова практика з основ природознавства. Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки  „Початкова освіта”.  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 156 с. (9,75 д.а.)
 28. Павлишак Я., Гойванович Н. Систематичний аналіз родини Lamiaceae // Acta Carpathica – 2015. – С. 99 – 103 (0,21 д.а.)
 29. Павлишак Я.Я. Синантропна флора Передкарпаття (Дрогобицький район) та  її аналіз // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 70 – 76  (0,29 д.а.)
 30. Павлишак Я., Гойванович Н.  Сучасний стан популяцій ефемероїдів у флорі Передкарпаття (Дрогобицький район) // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 164 – 168
  (0,21 д.а.)
 31. Гойванович Н., Павлишак Я., Білінська Л. Антиоксидантні властивості деяких лікарських рослин Сколівського району // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 77 – 82
  (0,25 д.а.)
 32. б) у міжнародних науково-метричних базах даних – 1 / 0,33 д.а.
 33. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Флористичне різноманіття медоносних рослин Надзбруччя // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Випуск 26.7. – С.                              (0,33 д.а.)
 34. г) у фахових виданнях – 1 / 0,33 д.а.
 35. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Флористичне різноманіття медоносних рослин Надзбруччя // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Випуск 26.7. – С.                               (0,33 д.а.)
 36. д) в інших виданнях – 9 / 2,1 д.а.
 37. Павлик Н., Павлишак Я. Вивчення різноманіття лікарських рослин Турківського району, їх поширення та охорона / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 121 – 128. (0,33 д.а.)
 38. Пукшин М., Павлишак Я. Вивчення флори «Боринського лісництва» (Турківський район) / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 113 – 121. (0,38 д.а.).
 39. Вентка М., Павлишак Я. Дендрофлора смт. Іваничі Волинської області / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 106 – 113. (0,33 д.а).
 40. Попівчак М., Павлишак Я. Вивчення впливу норм і строків посіву на морфологічні показники та урожайність гірчиці білої в умовах Передкарпаття України / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 89 – 96. (0,33 д.а.).
 41. Павлишак Я. Характеристика синантропної флори Дрогобицького району / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.73 – 75. (0,13 д.а.)
 42. Павлишак Я. Збереження родючості ґрунтів та шляхи їх вирішення // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конф. «Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі» 19-20 травня 2016 р. – Тернопіль, 2016. – С. 49 – 51. (0,13 д.а.).
 43. Павлишак Я., Гойванович Н. Вивчення лікарських  рослин родини Lamiaceae у флорі Передкарпаття // Матеріали XIII Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 29-30 квітня 2016р. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С.13 – 16. (0,17 д.а.)
 44. Гойванович Н., Павлишак Я., Штереб  В. Оцінка якості питних вод Жидачівського району за санітарно-гігієнічними показниками // Матеріали XIII Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 29-30 квітня 2016 р. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С.7 – 10. (0,17 д.а).
 45. Павлишак Я., Гойванович Н. Вивчення лікарських рослин Передкарпаття на прикладі Мостиського району // Вісник Степу.  – 2016.  – Вип. 13. – С.97 – 99.
  (0,13 д.а)
 46. Павлишак Я., Кавчак В. З досвіду вивчення лікарських рослин студентами-біологами // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 – 16 квітня 2016 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С.89 – 93. (0,21 д.а.).
 47. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Івасівка А.С., Антоняк Г.Л., Гойванович Н.К., Стецик Р.Д. Поширення та біологічні властивості лікарських рослин Дрогобицького району. – Promoting healthy lifestyle: health audenvironment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – Р. 239 – 251  (0,09 д.а.).
 48. Павлишак Я.Я., Кавчак В.С. Основи природознавства. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності  «Початкова освіта». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 100 с. (3,25 д.а.).
 49. Pavlyshak Y., Hoivanovych N., Kavchak V. The current state of etheroids populations in the flora of the Precarpathia (Drohobych district) // Acta Carpathica 25-26.– 2016. – 41 – 45 (0,11 д.а.)
 50. Hoivanovych N., Pavlyshak Y., Kavchak V. Antioxidant properties of some medicinal plants in Skole district // Acta Carpathica 25-26. – 2016. – 64 – 71 (0,11 д.а.)
 51. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Синантропна флора Передкарпаття (Дрогобицький район) та її аналіз // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2017. – Випуск 27(6). – С. 38 – 41 (0,09 д.а.)
 52. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Синантропна флора Передкарпаття (Дрогобицький район) та її аналіз // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2017. – Випуск 27(6). – С. 38 – 41 (0,09 д.а.)
 53. Волошанська С.Я., Павлишак Я.Я., Кавчак В.С., Хомин Р.М. Забуті імена: Іван Верхратський – один із засновників наукової орнітологічної термінології // Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIV Каришинські читання) 18-19 травня 2017 р. – Полтава, 2017. – С.67-69 (0,03 д.а).