↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Навчальні курси, що читаються на кафедрі біології та хімії

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 • Автомобільні експлуатаційні матеріали
 • Аналітична хімія
 • Біологія індивідуального розвитку
 • Біонеорганічна хімія
 • Біоорганічна хімія
 • Біотехнологія
 • Біохімія
 • Ботаніка
 • Ботаніка з основами фізіології рослин
 • Генетика з основами селекції
 • Генетика людини
 • Ґрунтознавство
 • Еволюційне вчення
 • Загальна цитологія та гістологія
 • Зоологія
 • Імунологія
 • Інтерактивні та проектні технології навчання хімії
 • Історія біології
 • Методика викладання біології
 • Методика викладання біології в закладах вищої освіти
 • Методика викладання хімії
 • Мікологія
 • Мікробіологія з основами вірусології
 • Мікробіологія промислова
 • Молекулярна біологія
 • Нанохімія
 • Неорганічна хімія
 • Органічна хімія
 • Основи наукових досліджень в біології
 • Основи сільського господарства
 • Основи хімічної технології
 • Прикладна ботаніка
 • Радіобіологія
 • Різноманітність фітобіоти України
 • Санітарна мікробіологія
 • Фізична і колоїдна хімія
 • Фізіологія рослин
 • Флора та рослинність України
 • Хімія
 • Хімія біметалів
 • Хімія харчових продуктів
 • Цитологія з основами гістології

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

 • Аналітична хімія
 • Біоетика та біобезпека
 • Ботаніка з основами фізіології рослин
 • Вибрані питання неорганічної хімії
 • Генетичні основи репродуктивної біології людини і тварин
 • Демонстраційний експеримент у школі
 • Експериментальні методи дослідження біології
 • Інноваційні методи навчання біології
 • Клініко-лабораторні методи дослідження
 • Методика викладання біології та екології у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
 • Методика викладання біології у вищій школі
 • Методика викладання хімії у закладах середньої освіти ІІІ ступеня
 • Методологія наукових досліджень
 • Основи біотехнології та генної інженерії
 • Основи організації науково-дослідницької роботи з хімії у закладах
 • Основи філогенії рослин і тварин
 • Регуляція обміну речовин
 • Сучасні методи хімічного аналізу
 • Теоретичні проблеми сучасної біології