↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Монастирська Світлана Семенівна

Монастирська Світлана Семенівна – доцент, кандидат біологічних наук.

 

e-mail:

s.monastyrska@dspu.edu.ua

svitlana.monastyrska@gmail.com

 

 

Освіта:

1977р. – закінчила СШ №1 м. Трускавець.

1978 – 1983 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність біохімія; кваліфікація: „Біохімік. Викладач”.

1983 – 1988 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі біохімії Львівського державного університету.

1988 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю „Біохімія”.

Трудова діяльність:

1988 – 1993 рр. – молодший науковий співробітник НДЛ-43 Львівського університету.

серпень 1993 р. – старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін факультету вчителів початкових класів Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка.

1998 р. –  доцент кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

2000 – 2009 рр. – завідувач кафедри біології.

з 2010 р. – доцент кафедри біології та хімії.

з 2017 р. – завідувач кафедри біології та хімії.

Державні та галузеві нагороди та почесні звання

Нагороджена знаком «Відмінник освіти» та нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».

 

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 

 1. Hoivanovych N., Monastyrska S. Monitoring of well water disinfection methods in the conditions of Lviv region and evaluation of their efficiency. Chapter 4. Bioresources and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2021, P.45-55.
 2. Hoivanovych N., Voloshanska S., Monastyrska S., Kovalchuk H., Lesyk Ya., Ivasivka A. Integrated Monitoring of the Spring Water Quality in the Mostyska District of Lviv Region. Advances in Economics, Business and Management Research /ІII International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020), 2020, vol. 129, 264-271. (у наукометричній базі даних CNKI).
 3. Chenchak O., Monastyrska S., Hoivanovych N. Influence of Achillea millefolium growth conditions on antioxidant activity in plant raw materials. Acta Carpathica, 2020, № 33–34,  P. 81-88. (за кордоном, у країнах ОЕСР)
 4. Shyshlyk D., Monastyrska S., Stetsyk R. Species diversity of early spring ephemeroids of the Staryi Sambir district. Acta Carpathica, 2020, № 33–34, P. 35-44.
 5. Коссак Г., Монастирська С. Особливості організації освітнього процесу у закладах середньої та вищої освіти у період пандемії. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи : збірник матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 20 травня 2021 року. С. 184-186. (міжнародна конференція).
 6. Monastyrska , Kovalchuk H., Stetsyk R. Diabetes mellitus distribution in mountainous regions of the Carpathian region. Chapter 15. Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2020, Р. 172–180.
 7. Hudz , Monastyrska S., Hoivanovych N. Analysis of biologically active substances of Vicia cracca in different ecosystems // Acta Carpathica 31-32. 2019. P. 68-76 (0,41 д.а., 0,33 авт. ч.)
 8. Monastyrska, Drozd I., Pavlish V. Berry shrubs in forest ecosystems of the Sambir region // Acta Carpathica  31-32. 2019. S. 25-32.
 9. Hudz M., Melnyk V., Didokha D., Monastyrska S. Study of biologically valuable components of Vicia cracca. Conference proceedings SMART SOCIETY 2020 (student section). 2020. Series: SS-05/0 P. 12-17
 10. Kovaliv Y., Tokar V., Monastyrska S. Indicators of antioxidant system of Verbascum phlomoides. Conference proceedings SMART SOCIETY 2020 (student section). 2020. Series: SS-05/0 P. 129-133
 11. Lesyk , Ivanytska A., Kovalchuk I., Monastyrska S., Hoivanovych N., Gutyj B.,
  Zhelavskyi M., Hulai O., Midyk S., Yakubchak O., Poltavchenko T. Hematological parameters and content of lipids in tissues of the organism of rabbits according to the silicon connection // Ukrainian Journal of  Ecology, 2020, 10(1), 15-22. doi: 10.15421/2020_3.
 12. Hoivanovych N., Voloshanska S., Monastyrska S., Kovalchuk H., Lesyk Ya., Ivasivka A. Integrated Monitoring of the Spring Water Quality in the Mostyska District of Lviv Region // Advances in Economics, Business and Management Research /ІII International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020), 2020, vol. 129, 264-271.
 13. Ivasivka , Fil V., Monastyrska S., Pavlyshak Ya. Monitoryng of tuberculosis incidence in different population segments of Lviv region for the period from 2012 to 2017 / Health and Biosensors. Chapter 9 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. Р. 112-120.
 14. Monastyrska S., Stetsyk R., Hoivanovych N., Mizerska K. The analysis of the prevalence and incidence of diabetes among the population Verkhovyna district Ivano-Frankivsk region. Chapter State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019, P. 101-107.
 15. Monastyrska S., Stetsyk R., Hoivanovych N., Mizerska K. The analysis of the prevalence and incidence of diabetes among the population Verkhovyna district Ivano-Frankivsk region. Chapter State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019, P. 101-107.
 16. Коссак Г., Монастирська С., Гвоздецька Г. Методичні рекомендації до виробничої (педагогічної) практики студентів біолого-природничого факультету. Дрогобич: Редак.- видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. 26 с.
 17. Ivasivka A., Fil V., Monastyrska S., Pavlyshak Ya. Monitoryng of tuberculosis incidence in different population segments of Lviv region for the period from 2012 to 2017 / Health and Biosensors. Chapter 9 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. Р. 112-120.
 18. Монастирська С.С., Гойванович Н.К. Активність антиоксидантних ензимів рос лин передгір’я Карпат // Медична та клінічна хімія. 2019. Т.21., №3. С.116-117.
 19. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Івасівка А.С., Антоняк Г.Л.,
  Гойванович Н.К., Стецик Р.Д. Поширення та біологічні властивості лікарських рослин Дрогобицького району. – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – Р. 239 – 251
 20. Клепач Г., Монастирська С. Способи отримання екстрактів з деяких лікарських рослин та оцінка їх антибактерійної та інсектицидної дії – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – С. 197 – 210.
 21. Монастирська С., Волошанська С., Стецик Р. Клініко-лабораторні методи досліджень. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 64 с.